pl->eng uzytkowanie wieczyste gruntu

Może być "perpetual usufruct of land".

------------------------------
Może to być jednak "licentia poetica", bo instutucja wieczystego użytkowania
gruntu to osobliwość wywodząca się w Polsce z "ancien regime'u" i jako
instytucja prawna majaca swe źródła bodajże w prawie niemieckim. Aktualnie
odchodzi się od niej na rzecz prawa własności. Z tego co mi wiadomo brak
odpowiednikow w innych krajach europejskich, a "perpetual" to trwający
wiecznie albo bez końca, natomiast "wieczyste" użytkowanie w prawodawstwie
polskim określone jest na lat 99 (z możliwością (jedynie) przedłużenia na
następny taki okres lub jego wygaśnięcia).
Bardziej sensowne i przyswajalne byłoby tłumaczenie opisowe.
Pozdrawiam
Zbig A Gintowt


     

  pl->eng uzytkowanie wieczyste gruntu


------------------------------
Może to być jednak "licentia poetica", bo instutucja wieczystego
użytkowania
gruntu to osobliwość wywodząca się w Polsce z "ancien regime'u" i jako
instytucja prawna majaca swe źródła bodajże w prawie niemieckim. Aktualnie
odchodzi się od niej na rzecz prawa własności. Z tego co mi wiadomo brak
odpowiednikow w innych krajach europejskich, a "perpetual" to trwający
wiecznie albo bez końca, natomiast "wieczyste" użytkowanie w prawodawstwie
polskim określone jest na lat 99 (z możliwością (jedynie) przedłużenia na
następny taki okres lub jego wygaśnięcia).
Bardziej sensowne i przyswajalne byłoby tłumaczenie opisowe.To bardzo słuszne uwagi i zgadzam się, że w wielu sytuacjach dobrym
tłumaczeniem może być np. "99-year lease", "long lease" lub jeszcze inaczej,
natomiast warto zauważyć, że:
1. Słowo "wieczyste"/"perpetual" nie jest bezsensowne, bo choć okres u.w.
wynosi 99 lat, użytkownik ma prawo żądać przedłużenia u.w. na dalsze 99 lat
i można mu odmówić jedynie z ważnych przyczyn.
2. "Perpetual usufruct" to pojęcie używane nie tylko w odniesieniu do
Polski, a nawet nie tylko w Europie (łatwo sprawdzić np. w Google'u).
3. "Perpetual usufruct" to termin szeroko stosowany na oznaczenie polskiego
u.w. przez anglosaskich prawników (to też łatwo sprawdzić).

W sumie tłumaczenie należy uzależnić od celu i odbiorcy - a więc jak zawsze.


  Ulga na dzialke. Potrzebna faktura VAT???

Przeczytaj cały Art 27a, ust.6, szczególnie pkt.1. Niestety, IMHO US
mają podstawę.
BoniWlasnie Art 27a, ust.6, szczególnie pkt.1. wymienia przypadki, kiedy
konieczna jest faktura VAT wydatki zwiazane z zakupem gruntu (fragment
ponizej) nie sa tam wymienione.

Art. 27a. (85) 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1,
obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w
ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik:
 1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania
gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

Dlatego sadze ze faktura nie jest potrzebna, chyba ze sa jakies przepisy
zmieniajace ustawe w tym zakresie.
Pozdrawiam, Slawek


  Ulga na dzialke. Potrzebna faktura VAT???
| Przeczytaj cały Art 27a, ust.6, szczególnie pkt.1. Niestety, IMHO US
| mają podstawę.
Wlasnie Art 27a, ust.6, szczególnie pkt.1. wymienia przypadki, kiedy
konieczna jest faktura VAT wydatki zwiazane z zakupem gruntu (fragment
ponizej) nie sa tam wymienione.Jak to nie...

Art. 27a. (85) 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3
ust. 1,
obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę
składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach
określonych w
ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik:
 1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego
użytkowania
gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,...skoro Art 27, ust 6, pkt 1, precyzujący na co mają być faktury vat,
explicite wymienia do czego się odnosi - do ust.1, pkt 1, który brzmi

1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, [...]

a wyżej w Art 27a (85) 1.1 właśnie masz definicję tych wydatków. IMHO
trudno się wybronić.

Pozdrawiam, Slawek--
Boni


     

  Ulga budowlana-stara(2edycja)

Wcale nie, ulga odliczeń od podatku nadal istnieje, skąd informacje że
2004
to ostatni roku odliczeń.proszę  bardzo
cytat:
..."Odliczeń tych podatnicy dokonują na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509, z późn.
zm.). Wyżej wymieniony art. 4 ust. 2 stanowi, że podatnikom, którzy w latach
1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na
cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.a)-f) ustawy w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., czyli na zakup gruntu lub
prawa wieczystego użytkowana gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, wkład
budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo
wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, nadbudowę lub
rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo
przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie
lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia
zasiedlenia tego lokalu, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie,
prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej
inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004
r. "...........

A na jakiej podstawie Ty twierdzisz, że po 31.12.2004 można jeszcze
generować koszty?

Andrzej


  Rzeczoznawca budowalny w wawie

Zaczęło sie..................
Właśnie wczoraj otrzymałam wymówienie dotychczasowej stawki podatku od
gruntu i nieruchomości (dot. mieszkania) przez urząd gminy wydział
ds.......i KATASTRU  przy czym zaproponowano ?! mi płacenie 1% od nowej
wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę w styczniu br. - oczywiście z
podziałem
na część ułamkową przypadającą wg udziału.A jesteś pewna, ze chodzi o kataster, a nie o aktualizację opłat za
użytkowanie wieczyste gruntu? Stawka 1% wartości prawa własności gruntu
trochę to sugeruje. Co do katastru, to jeszcze nie słyszałem, by coś sie
takiego działo.

Pozdrawiam


  Rzeczoznawca budowalny w wawie

A jesteś pewna, ze chodzi o kataster, a nie o aktualizację opłat za
użytkowanie wieczyste gruntu? Stawka 1% wartości prawa własności gruntu
trochę to sugeruje. Co do katastru, to jeszcze nie słyszałem, by coś sie
takiego działo.

Pozdrawiam

Mój geodeta twierdzi, że jest duży popłoch w urzędzie i starali sie odniego  podstawowe dane do tych celów wyciągnąć np. wg niego wartość domu i
inne. W pisemku wyrażnie podali podstawę prawną i możliwość wglądu do wyceny
rzeczoznawcy. No i ta nazwa  wydziału ds. Katastru??? W tekście było 650 m2
nieruchomości o nowej wartości... Czy to jeszcze nie koniec - a dlaczego
wartość wzrosła nagle 4 krotnie jak to dawno sprzedane i jest własnością
hipoteczną. Cena lokalu mogła się zmienić ale gruntu o tyle??
KKasia
--
Zaloz prywatne forum:
http://forum.onet.pl


  Rzeczoznawca budowalny w wawie

| Mój geodeta twierdzi, że jest duży popłoch w urzędzie i starali sie od
niego  podstawowe dane do tych celów wyciągnąć np. wg niego wartość domu i
inne.A od kiedy geodeta ma uprawnienia do okreslania wartości nieruchomości?

W pisemku wyrażnie podali podstawę prawną i możliwość wglądu do wyceny

rzeczoznawcy. No i ta nazwa  wydziału ds. Katastru??? W tekście było 650
m2
nieruchomości o nowej wartości...Może byś podała dokładne dane, bo stwierdzenia 650 m2 nieruchomosci nic mi
nie mówią. Chodzi o 650 m2 gruntu, budynku? Jeśli chodzi o grunt to jest to
prawo własności, czy prawo uzytkowania wieczystego gruntu?

Czy to jeszcze nie koniec - a dlaczego

wartość wzrosła nagle 4 krotnie jak to dawno sprzedane i jest własnością
hipoteczną. Cena lokalu mogła się zmienić ale gruntu o tyle??A to dlaczego wartość gruntu nie mogła wzrosnąć? Nie takie rzeczy widziałem.
Jeśli chodzi o aktualizację opłat za wieczyste uzytkowanie, o które to
podejrzewam, to zmiana wartości w takiej wysokości jest bardzo
prawdopodobna. Gdy ostatnia wycena była robiona np. w połowie lat 90-tych,
to ceny mogły się tak zmienić, więc  opłaty mogą być 4 razy wyższe (żeby
tylko :-) ).

Pozdrawiam


  pozwolenie na budowe a wlasnosc gruntu ...

Hej,

Kolejne pytanko - w najblizszym czasie kupowac bede dzialke, na ktorej
chcia
lbym postawic swoj domek. Chcialbym rowniez, zeby z tej dzialki mogli
skorzy
stac rodzice, ktorzy rowniez nosza sie z zamiarem budowy niewielkiego
domu.
I tu pojawia sie watpliwosc - wiem, ze przy ubieganiu sie o pozwolenie na
bu
dowe od inwestora zada sie udokumentowania prawa wlasnosci do dzialki.
----- Original Message -----

Newsgroups: pl.misc.budowanie,pl.soc.prawo
Sent: Wednesday, June 14, 2000 12:56 PM
Subject: pozwolenie na budowe a wlasnosc gruntu ...

Hej,

Kolejne pytanko - w najblizszym czasie kupowac bede dzialke, na ktorej
chcia
lbym postawic swoj domek. Chcialbym rowniez, zeby z tej dzialki mogli
skorzy
stac rodzice, ktorzy rowniez nosza sie z zamiarem budowy niewielkiego
domu.
I tu pojawia sie watpliwosc - wiem, ze przy ubieganiu sie o pozwolenie na
bu
dowe od inwestora zada sie udokumentowania prawa wlasnosci do dzialki.

Prawo budowlane jednoznacznie okresla, z ewarunkiem koniecznym do uzyskania
pozwolenia na budowe jest posiadanie dowodu stwierdzajacego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, czyli " tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych".

Pozdr.
Wojtek
  pozwolenie na budowe a wlasnosc gruntu ...

| Hej,

| Kolejne pytanko - w najblizszym czasie kupowac bede dzialke, na ktorej
chcia
| lbym postawic swoj domek. Chcialbym rowniez, zeby z tej dzialki mogli
skorzy
| stac rodzice, ktorzy rowniez nosza sie z zamiarem budowy niewielkiego
domu.
| I tu pojawia sie watpliwosc - wiem, ze przy ubieganiu sie o pozwolenie
na
bu
| dowe od inwestora zada sie udokumentowania prawa wlasnosci do dzialki.
Prawo budowlane jednoznacznie okresla, z ewarunkiem koniecznym do
uzyskania
pozwolenia na budowe jest posiadanie dowodu stwierdzajacego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, czyli " tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych".

Pozdr.
Wojtek

Dzieki za odpowiedz. Wydaje sie bardzo precyzyjna. Jednak nie jestem
prawnikiem (na razie) i tak na prawde niewiele mowi mi okreslenie np.
"stosunek zobowiazaniowy przewidujacy uprawnienia do wykonania robot
budowlanych"
Pragnalbym po prostu wiedziec jakie kroki powinnismy wraz z Rodzicami
przedsiewziac, by umozliwic im zgodne z prawem rozpoczecie budowy na naszym
gruncie. czy koniecznie musimy dokonywac sprzedazy (darowania) czesci
dzialki na ich rzecz?

Darek


  pozwolenie na budowe a wlasnosc gruntu ...

dyskusyjnych

| Prawo budowlane jednoznacznie okresla, z ewarunkiem koniecznym do
| uzyskania
| pozwolenia na budowe jest posiadanie dowodu stwierdzajacego prawo do
| dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, czyli " tytul prawny
| wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
| ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
| przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych".

| Pozdr.
| Wojtek

| Ja załatwiałam pozwolenie na budowę nię będąc właścicielem gruntu.Wystarczy przedstawić zgodę właścicieli gruntu na wybudowanie czegoś przez
kogoś innego poświadczoną przez osobę urzędową (w moim przypadku była to
urzędniczka ze starostwa, ale wiem, że gdzieniegdzie żądają poświadczenia
przez notariusza). To także jest tzw. tytuł prawny.
Inna sprawa, że obojętnie kto dostanie pozwolenie i kto wybuduje dom, jest
on w świetle prawa własnością osoby, doktórej należy grunt; to wynika z
Kodeksu Cywilnego.Pozdrawiam
Natalia


  kredyt hipoteczny

Powodem jest koszt, czasem dosyć znaczny, a zupełnie nie potrzebny do
poniesienia. banki bez problemu kredytują działki w użytkowaniu
wieczystym.
Całe centrum Warszawy to działki głównie w użytkowaniu wieczystym.Większość gmin daje duże bonifikaty, nie są rzadkie bonifikaty ok.90%
wartości. A czy warto? Jakby nie było własność to własność - wpis w księdze
wieczystej, brak problemów z dziedziczeniem, że nie wspomnę roszczeń
ewentualnych
przedpotopowych właścicieli (np. z Izraela, Niemiec), albo pomyśle, żeby na
nieruchomości wybudować drogę za kilkadziesiąt lat, itd. Użytkowanie
wieczyste to komunistyczna zaszłość i wcześniej czy później będzie zanikać.

Centrum Warszawy ma _trochę_ wyższe ceny gruntów ;-) i co za typ wykup jest
droższy, w każdym innym to się w dłuższej perspektywie opłaca (jak porównać
z kosztem budowy domu - to nie ma o czym mówić). IMHO.

Co do reakcji banków na ten typ własności, to podejrzewam, że interpretacje
banków mogą być jednak różne.

Netgater


  kredyt hipoteczny
Większość gmin daje duże bonifikaty, nie są rzadkie bonifikaty ok.90%
wartości. A czy warto? Jakby nie było własność to własność - wpis w
księdze
wieczystej, brak problemów z dziedziczeniem, że nie wspomnę roszczeń
ewentualnych
przedpotopowych właścicieli (np. z Izraela, Niemiec), albo pomyśle, żeby
na
nieruchomości wybudować drogę za kilkadziesiąt lat, itd. Użytkowanie
wieczyste to komunistyczna zaszłość i wcześniej czy później będziezanikać.

Trochę się mylisz. Starzy własciciele nie mają nic do tej ziemi, pod drogi
to mogą cię zawsze wywłaszczyć nawet z własności. Prawo użytkowania
wieczystego gruntu w zasadzie niczym nie różni się od prawa własności. Mało
tego, przez deweloperów jest poszukiwane (nowe prawo ustanawiane przez gminę
lub skarb państwa), bo tanio pozyskują grunt inwestycyjny.
Jeśli właściciele gruntów dają bonifikaty, to owszem, można się zastanowić.
Ale gdy takich bonifikat nie ma, a ceny działek sa wysokie to jest to duży
koszt.

Co do reakcji banków na ten typ własności, to podejrzewam, że
interpretacje
banków mogą być jednak różne.Popularne banki na polskim rynku nie przywiązują do tego wagi. Jest to prawo
równie silne jak prawo własności. Jedynie banki hipoteczne uwzględniają
długość prawa UW w określaniu wartości nieruchomości.


  " sąsiedzi "
witam szanowną grupę,

mam problem z sąsiadem, a wlasciwie sąsiadami. Posiadam nieruchomość która
graniczy z dzialką, której wlascielem jest miasto. Na dzialce tej jednak od
wielu lat ludzie z sąsiedniej kamienicy zrobili sobie ogródek, który każdy
po trochu użytkuje. Oni za nie placą za użytkowanie tego gruntu żadnych
podatków, wieczystego użytkownia etc... Ale do rzeczy, jeden z "mądrych" i
szanownych sąsiadów postanowil podnieść poziom tego ogródka ( moja dzialka
znajduje się jakies 1,5m niżej) wysypując przy siatce stanowiącej niejako
granicę gruz. Obawiam się że podniesienie poziomu tych ogródków spowoduje że
bedzie mnie zalewać woda, z którą już teraz mam problem.
Niestety rozmowy i prośby by tego nie robil nic nie daly. W jaki sposób (
prawny) mogę go zmusić by przestal wysypywać ten gruz. Do kogo się najlepiej
zwrócić?
Dziękuje z góry za ewentualne porady.


  Wyburzenie ścianki działowej a pozwolenie na budowę
Witam.

Przejrzałem archiwum tej grupy. Poszperałem w prawie budowlanym. Zasięgnąłem
opinii architekta / projektanta.
I trochę jestem skołowany. Ale do rzeczy:

Planuję wyburzyć w mieszkaniu ściankę działową (bloczki z czegoś, co jest
kruche, ma grubość 6 cm i nie sprawia wrażenia solidnej ścianki)
powiększając tym samym łazienkę. Stare budownictwo. Mieszkanie jest
własnościowe (odrębna księga wieczysta, użytkowanie wieczyste gruntu, te
sprawy) zarządza nim wspólnota mieszkańców.
Przejrzałem art.29 Prawa budowlanego (opisuje przypadki, w których
pozwolenie na budowę nie jest wymagane), ale wyburzania ścianki działowej
nie znalazłem. Czy to oznacza, że do takiej czynności muszę odpalać całą
machinę urzędniczą / projektową / budowlaną, żeby pozwolenie na budowę
dostać?

Proszę o rady, jeśli ktoś z Was przerabiał to zagadnienie w praktyce, lub
zna się na rzeczy.

Pozdrawiam
bartosinski


  Wyburzenie ścianki działowej a pozwolenie na budowę

Witam.

Przejrzałem archiwum tej grupy. Poszperałem w prawie budowlanym. Zasięgnąłem
opinii architekta / projektanta.
I trochę jestem skołowany. Ale do rzeczy:

Planuję wyburzyć w mieszkaniu ściankę działową (bloczki z czegoś, co jest
kruche, ma grubość 6 cm i nie sprawia wrażenia solidnej ścianki)
powiększając tym samym łazienkę. Stare budownictwo. Mieszkanie jest
własnościowe (odrębna księga wieczysta, użytkowanie wieczyste gruntu, te
sprawy) zarządza nim wspólnota mieszkańców.
Przejrzałem art.29 Prawa budowlanego (opisuje przypadki, w których
pozwolenie na budowę nie jest wymagane), ale wyburzania ścianki działowej
nie znalazłem. Czy to oznacza, że do takiej czynności muszę odpalać całą
machinę urzędniczą / projektową / budowlaną, żeby pozwolenie na budowę
dostać?

Proszę o rady, jeśli ktoś z Was przerabiał to zagadnienie w praktyce, lub
zna się na rzeczy.

Pozdrawiam
bartosinskiW prawie budowlanym jest dokładnie określone co podlega obowiazkowi Ootrzymania
Pozwolenia na Budowę. Jest tam, o elewacji, kubaturze, konstrukcjach nosnych
itd. I teraz: co nie jest zabronione jest dozwolone. Aby Pan nie męczył się z
tym po nocach proponuję zanieść do Urzędu któremu Pan podlega zawiadomieniu o
rozbieraniu ścianki działowej (warto dodać grubość by nie byoło niejasności, że
jest to ścianka działowa) i zostawić w sekretariacie. Mają czas o ile wiem 2
tygodnie na reakcję. Po okresie karencji jeżeli nie było żadnej reakcji niech
Pana pocałują w nos i burzyć.


  DOM NA GRANICY DZIALEK

To ciekawy przypadek...

Jak rozumiem dom stoi w poprzek granicy, nie jest to zaden blizniak ani nic
w tym sensie? Jezeli tak jest to sprawa moze byc trudna...
Wedlug mnie nalezaloby zaczac od kwesti ustalenia prawa wlasnosci do tego
domu. Czy to jest oddzielna nieruchomosc, niezalezna od gruntu? Niestety -
takie przypadki moga sie zdarzyc, chociaz sa bezsensowne. Jezeli to jest
oddzielna nieruchomosc to nic do niej nie masz. Jezeli to nie jest oddzielna
nieruchomosc a nie mogles sie tego dowiedziec przed licytacja to znaczy, ze
sprzedano Ci nieruchomosc z wada prawna i na upartego móglbys walczyc o
uniewaznienie transakcji (jezeli bys tego chcial). Jezeli nie chcesz walczyc
o odzyskanie pieniedzy bo mimo wszystko zalezy Ci na dzialce to jestes w
kropce (zeby nie uzyc ostrzejszego slowa)....może sprostuję. Ponieważ kolega kupił działkę, a nie wydzierżawił ją
to wg prawa część budynku stojącego na jego gruncie jest jego.
Nieruchomość jest nierozerwalnie związana z gruntem i stanowi własność
posiadacza gruntu (jedyny wyjątek stanowi nieruchomość wybudowana na
gruncie będącym w wieczystej dzierżawie). W tej konkretnej sytuacji
sprawa jest trudna. Dom zapewne został błędnie (albo celowo) źle
wytyczony i dlatego znalazł się na nieswojej działce. Chcąc go np.
rozebrać trzeba albo się ułożyć z sąsiadem, albo założyć mu sprawę. Sądy
w takich przypadkach niestety zwykle orzekają, że poszkodowanemu należy
się zadośćuczynienie w postaci albo zapłaty za użytkowanie terenu albo
odsprzedaży kawałka gruntu...

M.A.K.


  użytkowanie wieczyste- pomocy

Czy to ze developer nie jest właścicialem lecz uzytkownikiem wieczystym
ziemi na której buduje mieszkanie ma jakieś znaczenie dla kupującego
mieszkanie?Użytkowanie wieczyste wygasa zdaje się po 99 latach.
Ja bym nie kupił nic co ma jakiekolwiek wady prawne, potem są z tego
same problemy. Budynek powinien stać na gruncie który jest własnością
właściciela budynku. Np co będzie, gdy developer zostanie postawiony w
stan upadłości? Płacz i zgrzytanie zębów?


  Ulga raz jeszcze- POMOCY-

Proponuję podanie podstawy prawnej..

Sylwia P.

Ustawa z 26.07.1991 r.  o podatku dochodowym od osob fizycznych, z
pozniejszymi zmianami.
Rozdz.6 art.26, pkt.5
"...wydatki poniesione w roku podatkowym na cele mieszkaniowe podatnika,
przeznaczonych na:
a/ zakup gruntu lub prawa wieczystego uzytkowania gruntu pod budowe budynku
mieszkalnego.
b/BUDOWE budynku mieszkalnego,
c/wklad budowlany do sp.mieszk......
d/ZAKUP NOWO WYBUDOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB LOKALU MIESZKALNEGO W
TAKIM BUDYNKU OD GMIN, A TAKZE OD OSOB, KTORE WYBUDOWALY TEN BUDYNEK W
WYKONYWANIU DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ.
e/nadbudowe i rozbudowe budynku na cele mieszkalne,
f/przebudowe strychu, suszarni....itd. "

Janusz


  Zakup działki jako użytkowanie wieczyste

IMHO coś kręci, możliwość jest o ile właścicielem jest gmina, miasto
(czy inna tego typu instytucja).
Jeśli to własność prywatna to faktycznie nie ma i nie będzie.Nie pisz bzdur. Nie może być ustanowione prawo użytkowania wieczystego na
prywatnym gruncie.

Jakie sa wady? Czy kupujac od niego ktos, za 2-3 lata moze mi wymowic
umowe?
Nie w ten sposób. Masz możliwość zakupu działki od właściciela z
rabatem.Z jakim rabatem? Nie kupujesz dzialki, tylko prawo ustanowione na tej
działce i nie od właściciela działki, tylko od jego użytkownika wieczystego.


  Zakup działki jako użytkowanie wieczyste

byÄ  może, ale kolega z pracy tydzien temu kupowaĹ  ziemiÄ  z
użytkowaniem wieczystym. zeby rozwiÄ zaÄ  wÄ tpliwoĹ ci zadzwoniĹ  do
prawnika
i finaĹ  rozmowy byĹ  taki: prawo pierwokupu ma miasto, należy podpisaÄ
umowÄ  xxxx (nie pamiÄ tam nazwy) i dopiero miesiÄ c po tym, jak miasto
nie
wykaże zainteresowania nastÄ puje finalizowanie transakcji i podpisanie
umowy wĹ aĹ ciwej.Bzdura do kwadratu. Po pierwsze to co miasto ma do użytkowania wieczystego?
UW może być ustanowione na gruncie gminnym, ale też na skarbu państwa, więc
inny jest jego właściciel. Prawo jest ustanowione na 40-99 lat i nie ma
żadnego prawa pierwokupu przy sprzedaży w trakcie trwania umowy - prawo to
zachowuje się zupełnie jak prawo własności. Umowe UW można teoretycznie
rozwiązać i grunt powróci do właściciela.
To co ty opisujesz to może zaistnieć w zupełnie innym przypadku zupełnie nie
związanym z uzytkowaniem wieczystym, tylko z planowaniem przestrzennym i
rodzajem ziemi - pewnie chodziło o tereny rolne lub o cel publiczny. Nie ma
to nic wspólnego z UW.


  Zakup działki jako użytkowanie wieczyste

moge sie mylic, ale przy sprzedazy dzialki ktorej wlasciciel ma tylko
prawo uzytkowania wieczystego, prawo pierwokupu ma chyba gmina. to
implikuje dodatkowe spotkanie z notariuszem i pewnie dodatkowe koszty.        Mylisz się. Po pierwsze nie ma pojęcia sprzedaży działki, lecz owego
prawa użytkowania wieczystego. Właściciel się nie zmienia, więc nie ma
mowy o pierwokupie. Zresztą nierzadko to właśnie gmina jest właścicielem
działki (w innym wariancie jest nim Skarb Państwa) więc trudno by gmina
kupowała własny grunt.


  Zakup działki jako użytkowanie wieczyste

| IMHO coś kręci, możliwość jest o ile właścicielem jest gmina, miasto
| (czy inna tego typu instytucja).
| Jeśli to własność prywatna to faktycznie nie ma i nie będzie.

Nie pisz bzdur. Nie może być ustanowione prawo użytkowania wieczystego na
prywatnym gruncie.Bo? Właściciel się nie zgodzi? Co ja robię z moim gruntem to moja
sprawa.

| Jakie sa wady? Czy kupujac od niego ktos, za 2-3 lata moze mi wymowic
| umowe?
| Nie w ten sposób. Masz możliwość zakupu działki od właściciela z
| rabatem.

Z jakim rabatem? Nie kupujesz dzialki, tylko prawo ustanowione na tej
działce i nie od właściciela działki, tylko od jego użytkownika wieczystego.A czytać ze zrozumieniem umiesz? Pytanie jest co może być po 2-3
latach od zakupu tegoż prawa.


  Zakup działki jako użytkowanie wieczyste

Nie pisz bzdur. Nie może być ustanowione prawo użytkowania wieczystego na
prywatnym gruncie.

Bo? Właściciel się nie zgodzi? Co ja robię z moim gruntem to moja
sprawa.Bo prawo tego nie przewiduje. Proste

Z jakim rabatem? Nie kupujesz dzialki, tylko prawo ustanowione na tej
działce i nie od właściciela działki, tylko od jego użytkownika
wieczystego.
A czytać ze zrozumieniem umiesz? Pytanie jest co może być po 2-3
latach od zakupu tegoż prawa.Skoro tak wszystko sam najlepiej wiesz to sam sobie odpowiedz na to pytanie.


  Własność a użytkowanie wieczyste
Witam grupę

mam mozliwosc kupna mieszkania - mam dwie podobne oferty (cenowo,
lokalizacyjnie i "metrażowo") z tym że jedna z nich jest na gruncie będącym
własnością dewelopera a druga jest na gruntach gminnych (deweloper ma
użytkowanie wieczyste)
mieszkania w pierwszej ofercie sa juz powykupywane i to co zostalo "nie
zachwyca", a w drugiej mozna jeszcze wybrac korzystne pietro itp. i ogolnie
dla nas wydaje sie lepsze

w zwiazku z tym pytanko: jakie sa zagrozenia kupowania miszkania na gruncie
wieczystym a nie wlasnosciowym (inwestycja ma byc na ok 5-8 lat)

dzieki za wszelkie sugestie (ew. materialy do poczytania)

pozdrowka
Veeteq


  Własność a użytkowanie wieczyste
 w zwiazku z tym pytanko: jakie sa zagrozenia kupowania miszkania na gruncie

wieczystym a nie wlasnosciowym (inwestycja ma byc na ok 5-8 lat)Raczej żadne. Jedyna różnica to konieczność wnoszenia corocznych opłat za
użytkowanie wieczyste (1% wartości prawa własności gruntu), które sa
aktualizowane co kilka lat. Opłata jest proporcjonalna do udziału w gruncie,
więc te koszty nie są duże.


  Własność a użytkowanie wieczyste

opłatę za użytkowanie wieczyste ustala się nie na podstweaie fktycznej
ceny
sprzedaży a na podstwie cen rynkowych - tak więc nieruchomosci cenione na
rynku będą obciażane wyższą opłatą
Na wysokośc opłaty słuzy skarga
Rzeczoznawca majatkowy wycenia nieruchomosc na potrzeby aktualizacji opłat
za uz. wieczyste.Wiesz, że dzwoni, ale nie do końca. Jeśli developer wywindował cenę
pozyskania gruntu, to własciciel gruntu (Skarb Państwa lub gmina) będą
naliczały opłaty od tej wartości z przetargu. Aktualizacja opłat za
wieczyste użytkowanie jest oczywiście możliwa, tylko urzędy dokonują jej raz
na kilka lat. Tak więc może zdażyć się, że przez kilka lat trzeba będzie
płacić wysoką stawkę, a potem może równocześnie okazac się, że wartość
gruntu znowu wzrosła. Jeśli aktualizacje są robione rzadko, to potem jest
płacz i zgrzytanie zębów, bo stawka (wartość) może wzrosnąć nawet
kilkukrotnie.
W dużych budynkach udział w gruncie jest niski i tego nie odczuwa się tak
bardzo, ale w przypadku budynków małych na drogim gruncie może to już być
znaczący udział w koszcie utrzymania. Zawsze można to sobie względnie szybko
policzyć.


  Jakie oplaty za grunt pod domem ?
kiedyś ten oto 'pisarz' o nazwie " Boombastic"  sprodukowal za pomoca
wlasnych dloni :

| Witam
| Mam pytanie co do trzech oplat :
| a) za wieczyste uzytkowanie

Płacisz zawsze od momentu zakupu działki. Dla budownictwa
mieszkaniowego 1% wartości prawa własności.Nie od zakupu dzialki tylko od momentu wziecia w wieczyste
uztkowanie....

| b) podatek od nieruchomosci

Pewnie po odbiorze budynku i zgłoszeniu do użytkowania.Nie, od poczatku bycia wlascicielem jakiejkolwiek nieruchomosci (grunty,
budynki, budowle itp)

| c) podatek gruntowypodatek gruntowy to to samo, co od nieruchomosci


  Jakie oplaty za grunt pod domem ?

| Płacisz zawsze od momentu zakupu działki. Dla budownictwa
| mieszkaniowego 1% wartości prawa własności.

Nie od zakupu dzialki tylko od momentu wziecia w wieczyste
uztkowanie....Niezupełnie. Nie zawsze bierzesz działke w użytkowanie wieczyste. Znacznie
częściej jest to transakcja na rynku wtórnym. I wtedy płacisz od momentu
zakupu.

| b) podatek od nieruchomosci

| Pewnie po odbiorze budynku i zgłoszeniu do użytkowania.

Nie, od poczatku bycia wlascicielem jakiejkolwiek nieruchomosci (grunty,
budynki, budowle itp)Też niezupełnie. Jeśli dom jest w trakcie budowy, to przecież za fundamenty
nie zapłacisz podatku.

| c) podatek gruntowy

podatek gruntowy to to samo, co od nieruchomosciNie jest to to samo. Podatek od budynku to podatek od budynku, podatek og
gruntu to podatek od gruntu. Nie obowiązuje jeszcze podatek od nieruchomości
(katastralny).


  Kupno domu bez działki
w takiej sytuacji w ksiedze wieczystej widnieje zapis ze działka zabudowana,
a budynek stanowi odrebny od gruntu przedmiot własności,
a poza tym Twoim zadaniem teraz jest pilnowac kiedy gmina nabedzie tytuł
własności decyzją wojewody, a kiedy sie taka decyzja uprawomocni to gmina
jeszcze musi ten tytuł ujawnić w swojej księdze wieczystej a to potrwa (
musi złoyc wniosek do sadu ).  Jesli ten gosc ma podpisana umowe dzierzawy
badz ma dzialke w użytkowaniu wieczystym to w chwili obecnej tylko ze
skarbem panstwa ( starosta powiatu, prezydentem miasta - to zalezy od tego
kto wykonuje w Twoim miescie zadania sakrbu panstwa ), ktry jest
wlascicielem dzialki w ksiedze wieczystej do chwili jej komunalizacji.
proponuje przejsc sie do gminy i sprawdzic ksiege wieczysta, jakie ma zapisy
w dziale trzecim, na etapie komunalizacji nic nie zmienisz w ksiedze dopiero
w momencie kiedy gmina bedzie zakladac dla siebie ksiege wieczysta ale tego
juz musisz pilnowac a przede wszystkim zglos w gminie bo nie moze byc
sytuacji zeby dzialka nie miala dostepu do drogi. postaraj sie o wpis
sluzbnosci gruntowej - prawo przejazdu i przechodu ( dla kazdorazowego
walasciciela nieruchomosci ).

aga.


  wlasciciel dzialki a pozwolenie na budowe

Działka będzie należała do przyszłej żony - dom już będzie wspólny. A w
razie czego zostanie oszacowana wartość całości i podział według udziału.
Ale to już sądy będą rozstrzygać.To nie jest tak różowo, bo dom należy do tego na czyim gruncie sie on
znajduje (za wyjątkiem użytkowania wieczystego).
Autor postu będzie sie mógł ubiegac ewentualnie o zwrot poniesionych kosztów
i będzie je musiał udokumentować (faktury, umowy) i to na nim będzie ciążył
obowiązek dowodu. Powodzenia, szczególnie za kilka lat.

Ale widzę inny problem - wzięcie kredytu na hipotekę działki, która nie
należy do Ciebie raczej nie będzie możliwe. Najlepsze rozwiązanie wziąć
ślub choćby cywilny.Oczywiście, że może wziąć kredyt zabezpieczony na cudzej nieruchomosci -
własciciel tej nieruchomości musi wyrazic na to zgodę.
A ślub kompletnie niczego nie załatwia, bo działka będzie zawsze należała do
majątku odrebnego małżonki. Ona moze ewentualnie rozszerzyć wspólność
majątkową (nie wiem jakie koszty), może darować część działki (potężne
koszty) lub sprzedać (tylko 2% PCC).


  PISdecje pietnuje...

zapluje w TV i po kilku dniach namysłu z przeciwnikami się zgodzić, po czym
podjąć realne działania? :Realne dzialania juz sie dawno rozpoczely, lemingu.
- 15-krotny wzrost podatku od wieczystego uzytkowania gruntow w Warszawie
- podniesienie skladki zdrowotnej do 10%
- wzrost akcyzy na alkohol i importowane samochody
- podwyzka podatku od zakladow sportowych z 2 do 5%
- 10% podatku od audiotele
- 31% akcyzy na wyroby tytoniowe

"ten rząd będzie pilnował pieniędzy podatników!"
Pilnuje, pilnuje - zeby podatnikom za duzo w kieszeni nie zostalo.

Chyba PiS mial szklana kule bo zlapal sie na prowokacje z przyszlosci i
obnizyl skladke rentowa i podatek dochodowy.


  Zasiedzienie :)

| po informacji sprzed kilu lat z urzedu miejskiego, keidy to
poinformowano
| mnie ze nie udziela mi takiej zgody i zebym po prostu wniosek
wyciagnal z
| urzedu, a po 5 latach moge sie starac o przychylne rozpatrzenie
sprawy,
| tylko z jaka gwarancja ze ... nie pojdie to do rozbiorki ?:)

Przed kliku laty było stare Prawo budowlane, a teraz samowola
budowlana może
być ukarana rozbiórka na koszt wlaściciela.
A zasiedzieć można tylko własnośc, zaś w twoim przypadku budynek jest
jedynie częścią składową nieruchomości i jako taki nie stanowie
odrębnej
własności i nie możesz zasiedzieć prawa, które nie istnieje.
Monikanie zupełnie. Jeśli zasiedzi, to zasiedzi i budynek i grunt, a
dokładniej to prawo własności. A jeśli budynek jest na gruncie oddanym
w użytkowanie wieczyste to zawsze stanowi WŁASNOŚĆ użytkownika
wieczystego i wtedy jest oddzielną nieruchomością. wydaje mi się, że
zasiedzieć sam budynek też można i nie odnoszą się do tego terminy
zasiedzenia ruchomości, tylko nieruchomości.
Tatiana


  Zasiedzienie :)

| A zasiedzieć można tylko własnośc, zaś w twoim przypadku budynek jest
| jedynie częścią składową nieruchomości i jako taki nie stanowie
odrębnej
| własności i nie możesz zasiedzieć prawa, które nie istnieje.
nie zupełnie. Jeśli zasiedzi, to zasiedzi i budynek i grunt, a
dokładniej to prawo własności. A jeśli budynek jest na gruncie oddanym
w użytkowanie wieczyste to zawsze stanowi WŁASNOŚĆ użytkownika
wieczystego i wtedy jest oddzielną nieruchomością. wydaje mi się, że
zasiedzieć sam budynek też można i nie odnoszą się do tego terminy
zasiedzenia ruchomości, tylko nieruchomości.Ale pisał, że jest już właścicielem nieruchomości - to co ma zasiadywać???
A o użytkowaniu wieczystym w ogóle nie było mowy. Dla mnie oczywistym było,
że ma prawo własności gruntu. Oczywiście, że budynek postawiony na grucie
oddanym w usytkowanie stanowie własnośc użytkownika.
Nie wiem tylko czy można zasiedzieć osobno własność budynku postawionego na
gruncie oddanym w użytkowanie wieczytse,. Co prawda jest to wtedy przedmiot
odrębnego prawa własności, ale jest to zarazem prawo związane z uzytkowaniem
wieczystym.
Natomiast na pewno, o ile to był grunt oddany w użytkowanie i został na nim
wniesiony budyenk niezgodnie z umową o oddanie w uzytkowanie wieczyste, to
umowa taka może zostać rozwiązana.
I na pewno budynek postawiony w ramach samowoli może zostać rozebrany -
niezaleznie od tego, czy postawiony na gruncie oddanym w uzytkowanie czy na
własności.
Monika


  auto

+

+ | Jeżeli sprzedajesz samochód przed upływem
+ | 6 miesięcy od daty jego zakupu, musisz zapłacić
+ | 10 % podatek. Jest to podatek zryczałtowany od
+ | przychodu, a nie od dochodu.
+ | Pozdrawiam, Joker
+
+ Skad wytrzasnales ten podatek zryczaltowany?
+ Przeoczylismy jakies zmiany w podatkach?
+ Karol
+
+ Ten podatek istnieje od "zawsze".
+ Joker A nie masz na myśli czasem art. 28, ustawy, czyli podatku
z tyt. "Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)" ??
 Samochód może się stać nieruchomością tylko po dołączeniu
fundamentów ;)
 A na poważnie: podstawę prawną można prosić ?
 Dla porządku 10.1.8. a-c to nieruchomości, spółdzielcze prawo
własnościowe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

pzdr, Gotfryd
(któren niedawno zapomniał iż taki ryczałt istnieje :])


  auto

 A nie masz na myśli czasem art. 28, ustawy, czyli podatku
z tyt. "Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c)" ??
 Samochód może się stać nieruchomością tylko po dołączeniu
fundamentów ;)
 A na poważnie: podstawę prawną można prosić ?
 Dla porządku 10.1.8. a-c to nieruchomości, spółdzielcze prawo
własnościowe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.
pzdr, Gotfryd
(któren niedawno zapomniał iż taki ryczałt istnieje :])Witam.
Nie bardzo mi się chce szukać źródła.
Zobacz pod tym adresem. Jest tam omówienie odpłatnego zbycia.
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_010505/prawo/prawo_a_3.html
Cytuję fragment:
Przy sprzedaży innych rzeczy (ruchomości), np. samochodu, danina
się nie należy, jeśli od sprzedaży albo zamiany minęło więcej niż pół
roku, licząc od końca miesiąca, w którym sprzedawana albo
zamieniana rzecz została nabyta.

Joker


  wspólnota mieszkaniowa

A ja znam troche inna sytuacje:
8 budynkow stoi na 5 dzialkach i kazdy budynek tworzy oddzielna
wspolnote. I tak jest od początku świata :-)I pewnie jeszce suma udziałów w każdej wspólnocie i w prawie własności lub
użytkowania wieczystego gruntów jest równa 1, a właściciele noszą nazwiska
Kargul i Pawlak :-)

Również pozdawiam
jjans


  wspólnota mieszkaniowa

| A ja znam troche inna sytuacje:
| 8 budynkow stoi na 5 dzialkach i kazdy budynek tworzy oddzielna
| wspolnote. I tak jest od początku świata :-)

I pewnie jeszce suma udziałów w każdej wspólnocie i w prawie własności lub
użytkowania wieczystego gruntów jest równa 1, a właściciele noszą nazwiska
Kargul i Pawlak :-)Niestety pudło :-)
500 mieszkan. Udziały kazdy własciciel kupował dwa rózne:
- w kazdym bloku i w gruncie pod blokiem
- w czesciach pozostałych gruntów, na ktorych nie stoja bloki.

Karol


  kupno mieszkania.
 jak sprawdzic stan prawny

mieszkania i wszystkie szczegoly z nim zwiazane.Przede wszystkim, jak juz bedziesz mial na oku jakies konkretne mieszkanie, to
zanim podpiszesz jakakolwiek umowe - sprawdz informacje dotyczace tego
mieszkania zawarte w ksiedze wieczystej. Jest to o tyle istotne, ze w
dzisiejszych czasach o uczciwosc nie latwo i wlascieciel mieszkania, ktore
zechcesz kupic, moze zataic przed Toba np. fakt, ze mieszkanie to jest
obciazone hipoteka albo innym ograniczonym prawem rzeczowym. Księgi wieczyste
są jawne, więc masz świete prawo do nich zajrzec.

Akcentuje to tak mocno, bowiem spotkałam się z przypadkiem gdy podpisana
zostala umowa kupna mieszkania wraz z ulamkową częścią gruntu, na którym stał
budynek z czlowiekiem, ktory podawal sie za wlascieciela obu tych
nieruchomosci, tymczasem okazalo sie, ze mial on jedynie uzytkowanie wieczyste
tego gruntu, a zeby bylo weselej, na mieszkaniu ustanowiona byla hipoteka.
Gdyby nabywcy sprawdzili przed podpisaniem umowy ksiege wieczysta - unikneli
by wielu problemow.

Oczywiscie z takiej sytuacji mozna wyjsc obronna reka, powolujac sie chociazby
wzgledem zbywcy na rekojmie wad prawnych rzeczy nabytej, ale jest to
skomplikowane i klopotliwe.

Pozdrawiam i zycze powodzenia.

MG


  Użytkowanie wieczyste
Jak to jest z tym użytkowaniem wieczystym? Wiem, że podpisując umowę
uiszczam pierwszą opłatę z tytułu opłaty za użytkowanie, a następnie co roku
płacę określony procent od wartości. Ale od jakiej wartości - czy od
wartości na umowie użytkowania, czy też wartości rynkowej w danym roku? I
jeszcze jedno - prawo zasiedzenia - rozumiem, że po 20 latach mam prawo
przeniesienia własności na siebie - czy obciążone jest jakimiś dodatkowymi
kosztami?

A jak, przypuśćmy będę chciał po 5 latach użytkowania wieczystego wykupić
grunt - to mogę? A ile będę musiał dopłacić - wartość gruntu minus uiszczone
opłaty?

A co będzie z prawem zasiedzenia po wejściu do UE, jest możliwość, że będę
musiał płacić za użytkowanie przez cały okres umowy bez możliwości
przeniesienia prawa własności?

Za wszelką pomoc,

dziękuję

Piotr


  Użytkowanie wieczyste

Jak to jest z tym użytkowaniem wieczystym? Wiem, że podpisując umowę
uiszczam pierwszą opłatę z tytułu opłaty za użytkowanie, a następnie co
roku
płacę określony procent od wartości. Ale od jakiej wartości - czy od
wartości na umowie użytkowania, czy też wartości rynkowej w danym roku? I
jeszcze jedno - prawo zasiedzenia - rozumiem, że po 20 latach mam prawo
przeniesienia własności na siebie - czy obciążone jest jakimiś dodatkowymi
kosztami?

A jak, przypuśćmy będę chciał po 5 latach użytkowania wieczystego wykupić
grunt - to mogę? A ile będę musiał dopłacić - wartość gruntu minus
uiszczone
opłaty?

A co będzie z prawem zasiedzenia po wejściu do UE, jest możliwość, że będę
musiał płacić za użytkowanie przez cały okres umowy bez możliwości
przeniesienia prawa własności?

Za wszelką pomoc,

dziękuję

PiotrJeszcze jedno, opłaty za użytkowanie wieczyste objętę są jakąś stawką Vat?


  Użytkowanie wieczyste

| Jak to jest z tym użytkowaniem wieczystym? Wiem, że podpisując umowę
| uiszczam pierwszą opłatę z tytułu opłaty za użytkowanie, a następnie co
roku
| płacę określony procent od wartości. Ale od jakiej wartości - czy od
| wartości na umowie użytkowania, czy też wartości rynkowej w danym roku?
I
| jeszcze jedno - prawo zasiedzenia - rozumiem, że po 20 latach mam prawo
| przeniesienia własności na siebie - czy obciążone jest jakimiś
dodatkowymi
| kosztami?Jak juz pisał NoMAD - zasiedzenie dotyczy tylko posiadacza samoistnego, a Ty
byłbys zależny. Ergo - zasiedzenie nie biegnie.

| A jak, przypuśćmy będę chciał po 5 latach użytkowania wieczystego
wykupić
| grunt - to mogę? A ile będę musiał dopłacić - wartość gruntu minus
uiszczone
| opłaty?To juz zależy od ustaleń z właścicielem. Czysto teoretycznie czs trwania
użytkowanie wieczystego nie wpływa na "wartość" nieruchomości.

| A co będzie z prawem zasiedzenia po wejściu do UE, jest możliwość, że
będę
| musiał płacić za użytkowanie przez cały okres umowy bez możliwości
| przeniesienia prawa własności?Prawo unijne nie ingeruje w stosunki własnościowe - jest to sprawa czysto
wewnętrzna, pozostawiona do regulacji krajowej.

Jeszcze jedno, opłaty za użytkowanie wieczyste objętę są jakąś stawką Vat?A to dobre pytanie. Myślę, że raczej nie, ale zgaduję. Może
pl.soc.prawo.podatki?

Pozdrawiam


  Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci gruntowej
| Spolka z o.o. sprzedaje nieruchomosc gruntowa zabudowana budynkiem. Na
| gruncie ustawy o VAT, nieruchomosci gruntowe nie podlegaja odpodatkowaniu
| podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wszystko co jest
| wybudowane na gruncie staje sie jego czescia skladowa.Tak wiec nieruchomosc
| nie moze byc przedmiotem obrotu, gdyz nie jest w ogole rzecza. Jest czescia
| skladowa nieruchomosci gruntowej. Moim wiec zdaniem cala nieruchomosc
| gruntowa (o wartosci grunt + budynek) bedzie opodatkowana przy sprzedazy
| podakiem od czynnosci cywilnoprawnych.

Nie - vide art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.Z rozpędu nie dopisałem najważniejszego wniosku wynikającego z ww. przepisu-
opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie tylko sprzedaż
gruntu. Tutaj na poparcie orzeczenie, co prawda dot. opłaty skarbowej, ale
aktualne również po rozdzieleniu opłaty skarbowej i pcc.

2000.09.14 wyrok NSA UI SA/Gd 710/98

Budynki i budowle wymienione w art. 4 pkt 1 ustawy z 1993 r. o VAT jako towary
tylko wtedy mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów tej ustawy, gdy
stanowią odrębne nieruchomości budynkowe, np. budynki wzniesione na gruncie
objętym prawem użytkowania wieczystego, albo gdy sprzedaży dokonuje właściciel
nieruchomości, przy czym w tym ostatnim przypadku, jeżeli właściciel jest
podatnikiem podatku od towarów i usług, od wartości budynku nalicza się podatek
VAT, a od gruntu pod budynkiem strony umowy zobowiązane są do uiszczenia opłaty
skarbowej.


  Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci gruntowej
witam!

"a gdy stoi domek na nieruchomosci pana X, i pan X jest wlascicielem

nieruchomosci gruntowej, to NIE MOZE SPRZEDAC BUDYNKU;Budynek sprzedać może  :) oczywiście pozostanie jego właścicielem"

nie moge sie zgodzic z poprzednikiem  - budynku nie mozna sprzedac jesli nie
stanowi on rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego; wiec jesli nie jest
nieruchomoscia nie mozna go sprzedac; tu nie chodzi o to ze ktos tam
pozostanie wlascicielem .... po prostu nie ma mozliwosci sprzedazy domu - bo
czesci skladowych rzeczy sie nie sprzedaje;
polecam lekturze przepisy KC, publikacje prof radwanskiego;

przykladowo: jesli pan X ma dom na nieruchomosci, ktorej jest wlascicielem
to po prostu nie moze go sprzedac; jedynie cala nieruchomosc gruntowa;

jesli ma dom ktorego jest wlascicielem, na gruncie gminy ktory to grunt ma w
uzytkowaniu wieczystym, to dom moze sprzedac, z tym ze tylko i wylacznie z
udzialem w uzytkowaniu wieczystym;


  Zawlaszczyc byle nie uwlaszczyc
We wczorajszym watku "REPRYWATYZACJA", przytoczylem artykul z
"Rzeczpospolitej", na temat domagania sie Zydow amerykanskich zwrotu rzekomo
utraconych majatkow.

Ostatnio, zdaje sie w 1997 roku, weszla na krotko ustawa o przeksztalceniu
"wieczystego urzytkowania" we wlasnosc. Miala ona niejako dostosowac prawo
wlasnosci, do prawodawstwa obowiazujacego na Zachodzie. Ustawa ta
przewidywala m.in, ze osoby, ktore uzytkowaly grunty na umowe wieczystego
uzytkowania dluzej jak piec lat, na wniosek i po wplaceniu 10-krotnej stawki
rocznej oplaty z tytulu uzytkowania, uzyskaja prawo wlasnosci do tych
gruntow i ewnt. nieruchomosci.

Po roku czasu, zdaje sie, zostala ta ustawa wycofana po cichu z zycia, i
tylko nieliczni, mniej lub bardziej wtajemniczeni, weszli w poczet nowych
posiadaczy. Nalezy zatem, w imie rownosci wobec prawa domagac sie
przywrocenia uchylonej po cichu ustawy, w przypadku oporu wladcow, domagania
sie ujawnienia danych statystycznych, jakie grupy spoleczne i w ilu
procentach, zdazyly sie uwlaszczyc. Zapewniam wszystkich, ze wyniki bylyby
bardzo interesujace, szczegolnie dla tych, co nie wierza w zydomasonerie.

W swietle artykulu "REPRYWATYZACJA", nie trudno jest tez sie domyslec,
dlaczego prezydent Stolzman zawetowal ostatnia ustawe uwlaszczeniowa. Ony
sobie zawsze zawlaszcza...

Z pogoda ducha
boukun
http://home.t-online.de/home/boukun/


  Zawlaszczyc byle nie uwlaszczyc
witam

ustawa obowiazuje, ale po zaskarzeniu jej do trybunału konstytucyjnego przez
gminy praktycznie nie funkcjonuje.
jest prawomocne orzeczenie tegoż sądu które stwierdza, że kwoty naliczane za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność są niezgodne z
konstytucjią i wyraźnie krzywdzą właścicieli gruntu(gminy) . Ustawa nie
została poprawiona w części dotyczacej opłat więc  nie działa ( czyli jej
nie ma)

pozdrowienia
romek


  Zawlaszczyc byle nie uwlaszczyc

witam

ustawa obowiazuje, ale po zaskarzeniu jej do trybunału konstytucyjnego
przez
gminy praktycznie nie funkcjonuje.
jest prawomocne orzeczenie tegoż sądu które stwierdza, że kwoty naliczane
za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność są niezgodne z
konstytucjią i wyraźnie krzywdzą właścicieli gruntu(gminy) . Ustawa nie
została poprawiona w części dotyczacej opłat więc  nie działa ( czyli jej
nie ma)

pozdrowienia
romekWitam

Czyli jednak mialem racje, czesc sie uwlaszczyla, a dla reszty ustawa
formalnie nie funkcjonuje.

Pozdrawiam
boukun
http://Home.t-online.de/home/boukun/


  Zniesienie wspolwlasnosci

| Nieruchomości się nie stawia, ona jest :-) Nieruchomością jest grunt, a
| budynki trwale z nim związane są jej częścią składową.

A budynek na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego?Gratulacje zagiąłeś Gwidona!  Ale masz rację tylko połowiczną budynek na
gruncie w użytkowaniu wieczystym jest odrębnym od gruntu przedmiotem
własności (tzw. nieruchomoscią budynkową) ale staje się przedmiotem odrębnej
własności (nieruchomością)dopiero po wybudowaniu więc "Nieruchomości się nie
stawia" stawia sie budynek, który staje się nieruchomością w chwili
zakończenia budowy.

Pozdrawiam
Paweł Puch
prawnik
doradca ds. nieruchomości

prawo cywilne i spadkowe
prawo obrotu nieruchomościami
regulacja stanów prawnych i rewindykacja nieruchomości


  zakup działki na DG czy na osobę prywatną?

jednak argumentacja na poziomie:
"Nie ma przy tym najmniejszego znaczenia art. 23..."
zupełnie mnie nie przekonuje. Jeśli posiadacie jakieś
solidniejsze podstawy, to chętnie się zapoznam.Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika:

(...)

2) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do
kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem
od podatku dochodowego;

(...)

3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87
ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów

pozdrawiam


  Kredyt na firmę

Art. 22c
Amortyzacji nie podlegają:

1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
---

 Skomentuję: amortyzacja ma zwracać właścicielowi koszty *zużycia*
wartości nabycia ST.
 Pytam się, jak bardzo zużyły się grunty nabyte za króla Ćwieczka? ;)Hymmm, kupujesz ziemię zawierające jakieś tam złoża - bo np. tym zajmuje się
twoja firma. Wydobywasz je więc poniekąd zużyważ zasoby przez co ziemia
traci na wartości. Gdzy złoża się wyczerpią ta ziemia będzie tak samo
wartościowa ? Wątpie :), ale dla US to pewnie bez znaczenia.

MaReK


  [Koszalin] Przedsiębiorca czuje się oszukany przez PKP

Witam!

|     Śmiem twierdzić, że ciężko jest kupić budynek bez gruntu pod
| budynkiem.

Jak się nie ma kasy to może i jest ciężko, ale jest to jak najbardziej
możliwe. Sam mam garaż, którego jestem właścicielem, ale gruntu pod nim
już tylko użytkownikiem wieczystym.    To jest akurat normalne, wieczyste użytkowanie to jest ograniczone prawo
rzeczowe, podobnie jak np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tym
niemniej posiadasz ograniczone prawo rzeczowe do gruntu na którym stoi
budynek.
    Jest to jeden z komunistycznych wynalazków i dotyczy w sumie tylko
gruntów miejskich.

    Jedyny taki przypadek istniał za komuny, gdy zdawało się gospodarstwo w
zamian za prawo do renty rolniczej. Wtedy i owszem miało się prawo własności
budynku bez prawa własności do gruntu pod budynkiem. Jednakże jako niezgodne
z konstytucją, obecnie na podstawie decyzji gmin, grunty takie (pod
budynkami) są wydzielane do osobnych działek gruntu i zwracane właścicielom.
Podobnie jest z gruntami w Warszawie, które w związku z dekretem Bieruta
przeszły na Skarb Państwa, co poskutkowało tym, że wiele osób pozostało
właścicielami budynków nie mając praw do gruntów pod budynkami, obecnie z
tego co wiem, gminy warszawskie przegrywają procesy i zwracają własność
gruntów pod budynkami, chociaż czynią to niechętnie.


  Zroznicowanie wysokosci czynszow

czy Mokotowie trzeba placic 400 i wzwyz. Nie wierze, ze taka roznica wynika z
roznicy podaktu, ktory trzeba odprowadzac do URzedu Dzielnicy za uzytkowanie
gruntu. Co Wy o tym sadzicie?Sądzimy, że fundusz remontowy za mieszkanie w starym bloku jest znacznie
wyższy niż w nowym. Z opłatą za wieczystą dzierżawę czy podatkiem to
nie koresponduje rzecz jasna.

  Dekret Bieruta wciąż żywy!
Witam!
Dla zainteresowanych tematem informacja :

W najbliższą sobotę 14 października o godz. 11.00 odbędzie się nasza kolejna
manifestacja, tym razem na ulicy Miodowej 6/8.

Naszym gościem będzie pan marszałek Marek Borowski kandydat Koalicji Lewicy
i Demokratów na prezydenta Warszawy.

Będziemy mieli okazję wysłuchać jego zdania na temat:
1. "rugów warszawskich",
2. zwrotu i reprywatyzacji gruntów warszawskich,
3. wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
 (...)


  Dekret Bieruta wciąż żywy!

Użytkownik "Jerzy"
Dla zainteresowanych tematem informacja :
W najbliższą sobotę 14 października o godz. 11.00 odbędzie się nasza
kolejna
manifestacja, tym razem na ulicy Miodowej 6/8.
Naszym gościem będzie pan marszałek Marek Borowski kandydat Koalicji
Lewicy
i Demokratów na prezydenta Warszawy.
Będziemy mieli okazję wysłuchać jego zdania na temat:
1. "rugów warszawskich",
2. zwrotu i reprywatyzacji gruntów warszawskich,
3. wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
 (...)Zapewne zaproszony gosc, towarzysz Borowski bedzie skladal zapewnienia
ze jesli tylko zostanie wybrany na prezydenta to nastepnego dnia wszystkie
niezgodnie z prawem zagrabione nieruchomosci zostana oddane prawowitym
wlascicielom lub ich spadkobiercom. Ciekawe tylko dlaczego on i jego wierni
pezetpeerowscy towarzysze nie zrobili tego w ciagu 30 lat sprawowania
wladzy.
AM
P.S.Organizatorem spotkania jest jakas lewicowa bojowka?


  NSA cofnął pozwolenie na budowę Trasy Siekierkowskiej

centralnego układu nerwowego. Spóldzielni podwyższyć ratę za wieczyste
użytkowanie gruntu - za coś te okna trzeba wymienić. Tylko dlaczego miastoMa ktos w ogole pojecie, o jakie okna chodzi? Na tym odcinku nie ma
zadnych blokow. Trasa od Walu Zawadowskiego do Czerniakowskiej ma za
sasiedztwo po jednej stronie prawie wylacznie dzialki i pola plus pare
domow przy Polskiej, po drugiej zas dzialki, kosciol, dzialki, domy
jednorodzinne przy Polskiej, dzialki, dzialki i ZUS.

I nawet od dzialek jest odgradzana ekranami, co uwazam za gruba
przesade.

  MJ


  Konta e-mail

Ja korzystam z Homenetu (www.home.pl).dzieki za info - chyba skorzystam (wlasnie testuje transfer i duze
zalaczniki)

wieczyste użytkowanie. Ile to jest, nie wiem. Grunta użytkujesz wieczyście
przez 99 lat, ale jak to jest uregulowane w internecie? Mam nadzieję, że
nie liczą tego wg trwałości dyskietek (((-; .wieczyste=dopoki firma bedzie istniala. firma "krzak" - z rok, na
naciagniecie klientow  ;-))

providerzy beda funkcjonowac dopoki ktos np. z AOLu nie powie kladac palec
na mapie europy, wskazujac Polske - "teraz tu" :-)

BTW, może ktoś się orientuje, jakie przepisy to regulują, jeżeli w ogóle
jakieś?placac za 'wieczyste' mozesz egzekwowac - poki firma istnieje.
M


  Konta e-mail

        Ja korzystam z Homenetu (www.home.pl). Dają 2 tygodniowy okres próbny za
darmo, możesz stestować. Pojemność skrzynki 20 MB, nie wymaga dzielenia na
pakiety po 1, albo 4 MB, ma wysyłanie informacji o przychodzącej poczcie na
komórę (hmm... może sobie kupię ((((-; ) i przysyłają b. śliczną instrukcję
(nie żartuję, sprawdź). Kosztuje to 61 PLN rocznie, albo 183 PLN za
wieczyste użytkowanie. Ile to jest, nie wiem. Grunta użytkujesz wieczyścieCzy mają własny numer dostępowy?


  Wieczyste użytkowanie - opłaty (Gdańsk)

Witam,
Przymierzam sę do zakupu mieszkania u developera (PB Górski) na Przymorzu.
Niepokoi mnie jednak fakt, że działka jest własnością UM i została oddana
w
użytkowanie wieczyste (pozostało 20 lat z kawałkiem).Widze ze to nie tylko  inpro stosuje taktyke nie kupowania gruntu.
Licz sie z tym ze po okresie dzierzawy bedziesz kupowala ten grunt.
I wtedy bedzie trzeba zaplacic dodatkowo za wykup.
Moja matka za dzialke 600m we wrzeszczu placila cos okolo 1000
z tego co pamietam.
Pozdr
TB


  Po ile miasto sprzedaje mieszkania?

Ciekawi mnie po ile miasto sprzedaje mieszkania komunalne i co ma wpływ
na wycenę.kamienica ponad 100 lat, ul. Wyszynskiego ogrzewanie indywidualne, ciepla
woda indywidualnie  bez windy, IV pietro, budynek nie remontowany od
kilkudziesieciu lat, dopiero teraz wspolnota rozpoczela podstawowe roboty -
pan wyceniacz z Urzedu Miasta wycenil 1m2 na ok. 1500zł ; mieszkanie 60m2
wyceniono na 90 000zł; zostalo kupione za 15% tej wartosci plus oczywiscie
pierwsza rata oplaty za uzytkowanie wieczyste gruntu plus koszt aktu
notarialnego plus koszt wpisu do ksiag wieczystych. Dane z grudnia 2003
roku.

Chyba dalej obowiązuje zasada ,że sprzedają za 15% a jak wszyscy wykupią
na raz to 5%.tak - ta zasada nadal obowiazuje.
pozdrawiam! zbisa


  wycena wartości niematerialnych
czesc tu aga.
pisze do was pierwszy raz (i nie ostatni :-)
poszukuje informacji i materialow na temat wyceny warosci niematerialnych.

czy wartosci niematerialne to tylko koszty organizacji ponioesione przy
zalozeniu lub pozniejszym rozszerzeniu spolki akcyjnej, koszty prowadzonych
przez jednostke prac rozwojowych i wartosc firmy czy mozna tu takze zaliczyc
prawo wieczystego uzytkowania gruntu, prawa do projektow, patentow,
wynalazkow, licencji, prawo do know how, koncesje, programy komputerowe?
gdzie najlepiej szukac informacji i danych na ten temat?
z gory dziekuje za wszelka pomoc.
pozdrawiam :-)


  wycena wartości niematerialnych

Użytkownik "aga" <

czy wartosci niematerialne to tylko koszty organizacji ponioesione przy
zalozeniu lub pozniejszym rozszerzeniu spolki akcyjnej, koszty prowadzonych
przez jednostke prac rozwojowych i wartosc firmy czy mozna tu takze zaliczyc
prawo wieczystego uzytkowania gruntu, prawa do projektow, patentow,
wynalazkow, licencji, prawo do know how, koncesje, programy komputerowe?
gdzie najlepiej szukac informacji i danych na ten temat?
z gory dziekuje za wszelka pomoc.W ustawie o rachunkowości. Tam jest to szczegółowo wymienione.


  badanie KW
Witam!

wieczystej dla nieruchomosci gruntowej zabudowanej, ktorej
wlascicielem jest gmina a grunt jest oddany w uzytkowanie wieczyste.

chcialbym zrobic protokol z badnia ksiegi dla takiej wlasnie
nieruchomosci, bez meczenia "milych pan z wydzialu kw" i tlumaczenia do czego mi
jest to potrzebne.

przy okazji blagam wszystkich. niech tym razem obejdzie sie bez
pojedynkow na najbardziej zgryzliwego........

pozdrawiam
mariusz.


  badanie KW

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, January 09, 2002 10:55 AM
Subject: badanie KW

Witam!

wieczystej dla nieruchomosci gruntowej zabudowanej, ktorej
wlascicielem jest gmina a grunt jest oddany w uzytkowanie wieczyste.

chcialbym zrobic protokol z badnia ksiegi dla takiej wlasnie
nieruchomosci, bez meczenia "milych pan z wydzialu kw" i tlumaczenia do
czego mi
jest to potrzebne.

przy okazji blagam wszystkich. niech tym razem obejdzie sie bez
pojedynkow na najbardziej zgryzliwego........

pozdrawiam
mariusz.

--
Best regards,

--

Tego nie znajdziesz w zadnym sklepie!
[ http://oferty.onet.pl ]

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.sci.geodezja--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.sci.geodezja


  badanie KW
MP----- Original Message -----

MPSent: Wednesday, January 09, 2002 10:55 AM
MPSubject: badanie KW

| Witam!

| wieczystej dla nieruchomosci gruntowej zabudowanej, ktorej
| wlascicielem jest gmina a grunt jest oddany w uzytkowanie wieczyste.

| chcialbym zrobic protokol z badnia ksiegi dla takiej wlasnie
| nieruchomosci, bez meczenia "milych pan z wydzialu kw" i tlumaczenia do
MPczego mi
| jest to potrzebne.

| przy okazji blagam wszystkich. niech tym razem obejdzie sie bez
| pojedynkow na najbardziej zgryzliwego........

| pozdrawiam
| mariusz.

| --
| Best regards,

Witam Pani Malgosiu!

Odpowiedziala Pani na moj e-mail, ale nie doszukalem sie tu zadnej
tresci. Czy to przez pomylke czy inny powod tym kierowal.
Gdy jest Pani w stanie mi pomoc to prosze o odpowiedz.

pozdrawiam
mariusz.


  badanie KW

Witam!

wieczystej dla nieruchomosci gruntowej zabudowanej, ktorej
wlascicielem jest gmina a grunt jest oddany w uzytkowanie wieczyste.

chcialbym zrobic protokol z badnia ksiegi dla takiej wlasnie
nieruchomosci, bez meczenia "milych pan z wydzialu kw" i tlumaczenia do czego mi
jest to potrzebne.

przy okazji blagam wszystkich. niech tym razem obejdzie sie bez
pojedynkow na najbardziej zgryzliwego........

pozdrawiam
mariusz.

--
Best regards,Witam!
 Badałem ponad tysiąc Kw. Księgi są jawne. Trzeba znać nr badanej Kw i

porównania danych uzyskanych od właściciela, czy ewidencji gruntów
z zapisami w tejże Kw.Żadnych innych tłumaczeń. Forma grzecznościowa -
moim zdaniem, za bezpłatną póki co usługę.Gwoli informacji wszyskie
wpisy w Kw PODKREŚLONE kol. czerwonym - są wpisami nieaktualnymi,
wykreślonymi !!!!!. Zwracać uwagę na kol. 1-szą każdego z czterech
działów Księgi czy są wzmianki o wnioskach o zmiany wpisu. Wówczas
prosić o wgląd do owych wniosków, oznaczają bowiem o odmiennym
najczęściej stanie niż, stan literalnego zapisu w Kw.Moja serdeczna
rada - lepszy wyrok zaoczny niż protokół badania Kw. Warto samego
siebie szanować. Życzę powodzenia. Stas


  badanie KW

Witam!

wieczystej dla nieruchomosci gruntowej zabudowanej, ktorej
wlascicielem jest gmina a grunt jest oddany w uzytkowanie wieczyste.

chcialbym zrobic protokol z badnia ksiegi dla takiej wlasnie
nieruchomosci, bez meczenia "milych pan z wydzialu kw" i tlumaczenia
do czego mi
jest to potrzebne.Przypuszczam, że potrzebne Ci to jest do np. zaliczenia praktyki na
rzeczoznawcę i dlatego nie potrzebujesz prawdziwych danych. Taki
protokół wygląda mniej więcej tak:

Dnia ... aplikant rzeczoznawcy albo ktokolwiek inny udał się do Sądu
rejonowego w ... Wydziału XI ksiąg wieczystych celem zbadania księgi
wieczystej KW 23356454.
Dział pierwszy: oznaczenienieruchomości:
działka gruntu o powierzchni ... znajdujące się w.... (adres) oraz
budynek stanowiący odrębną nieruchomość o pow. uż ....
Dział drugi - spis praw
właściciel - gmina ....
użytkownik wieczysty i właściciel budynku - pan Kowalski do dn.... na
podstawie umowy nr z dn...
dział trzeci - ciężary i ograniczenia
brak wpisów
dział czwarty - hipoteki
brak wpisów.

To jest przykładowy protokół badania.


  mbank - paranoja z tytułem przelewu
Pytanie: jak w mbanku wykonać przelew którego tytuł będzie brzmiał
'Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, id.pod. XXXXXXX, adr XXXXXXXX
m. XXXX, NN-NNN XXXXXX'

Odpowiedź: są dwie możliwości:
- zrobić przelew w innym banku
- poczekać aż kiedyś mbank da możliwość zrobienia takiego przelewu.

Aktualnie maksymalna długość tytułu przelewu to 30 znaków, nie da się
tego obejść w żaden sposób - nawet przy pomocy doradcy.

Abstrahując już od tego, że z mojego punktu widzenia jest to równoważne
całkowitej dyskwalifikacji mbanku jako medium do realizacji różnego typu
rachunków (dla mało którego przelewu z tych, jakie realizuję, da się
tytuł upchnąć w 30 znakach), jestem ogromnie zaintrygowany co za

odbiorze systemu. Bądź co bądź tu przecież nawet nie ma nad czym się
zastanawiać, Elixir narzuca 140 znaków...


  mbank - paranoja z tytułem przelewu
[The Bat! 1.49 w systemie Windows 98 4.10 Build 2222. A ]

Hello Marcin,

MPytanie: jak w mbanku wykonać przelew którego tytuł będzie brzmiał
M'Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, id.pod. XXXXXXX, adr XXXXXXXX
Mm. XXXX, NN-NNN XXXXXX'

MOdpowiedź: są dwie możliwości:
M- zrobić przelew w innym banku
M- poczekać aż kiedyś mbank da możliwość zrobienia takiego przelewu.

MAktualnie maksymalna długość tytułu przelewu to 30 znaków, nie da się
Mtego obejść w żaden sposób - nawet przy pomocy doradcy.

MAbstrahując już od tego, że z mojego punktu widzenia jest to równoważne
Mcałkowitej dyskwalifikacji mbanku jako medium do realizacji różnego typu
Mrachunków (dla mało którego przelewu z tych, jakie realizuję, da się
Mtytuł upchnąć w 30 znakach), jestem ogromnie zaintrygowany co za

Modbiorze systemu. Bądź co bądź tu przecież nawet nie ma nad czym się
Mzastanawiać, Elixir narzuca 140 znaków...

M--
Mhttp://www.mk.w.pl /
M Marcin.Kasperski | Grupy dyskusyjne w firmie:                        

CHYBA SOBIE Z KWITKA NA PRZELEW POLICZYLI ZNAKI


  Kolejne cuda
"Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wymyśliła sposób na
sfinansowanie niezbędnych w mieście inwestycji - podnosi mieszkańcom podatek
od wieczystego użytkowania gruntów nawet o 1500 procent. Wcześniej
podwyższyła ceny biletów komunikacji, opłaty za parkowanie i wodę. Ratusz ma
wystarczająco dużo sposobów uzyskiwania dochodów, aby nie musiał sięgać do
kieszeni warszawiaków."

http://biznes.interia.pl/prasa/tygodnik_solidarnosc/news/szalenstwa-p...

D.


  Kolejne cuda

"Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wymyśliła sposób na
sfinansowanie niezbędnych w mieście inwestycji - podnosi mieszkańcom
podatek od wieczystego użytkowania gruntów nawet o 1500 procent. Wcześniej
podwyższyła ceny biletów komunikacji, opłaty za parkowanie i wodę. Ratusz
ma wystarczająco dużo sposobów uzyskiwania dochodów, aby nie musiał sięgać
do kieszeni warszawiaków."

http://biznes.interia.pl/prasa/tygodnik_solidarnosc/news/szalenstwa-p...hania wie jak robić kase :)

myślę ze wyborcy PO powinni być zadowoleni z rządów fachowców...


  Kolejne cuda

"Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wymyśliła sposób na
sfinansowanie niezbędnych w mieście inwestycji - podnosi mieszkańcom
podatek od wieczystego użytkowania gruntów nawet o 1500 procent. Wcześniej
podwyższyła ceny biletów komunikacji, opłaty za parkowanie i wodę. Ratusz
ma wystarczająco dużo sposobów uzyskiwania dochodów, aby nie musiał sięgać
do kieszeni warszawiaków."Jeśli to prawda, to już nic nie uratuje tych ludzi w moich oczach.

Powstaje problem, że jak na razie Hania zrobiła mniej niż kaczor, bo ten
przynajmniej wybudował Muzeum Powstania Warszawskiego.
A wygląda, że ma szanse zrobić więcej, czyli złoić ludzi.
Poczekamy, zobaczymy.

Chyba następne wybory, na które nie pójdę.
Co to da, qmać???
Nowy desant darmozjadów?

Pozdrawiam


  Transkacje pakietowe

. FORIN Sp.z o.o. będąca podmiotem zależnym od Banku zawarła z p. R. Krauze
notarialną umowę przedwstępną kupna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz zobowiązującą do zniesienia współużytkowania
wieczystego przez podział. Przedmiotem umowy jest 26/50 udziału we
współużytkowaniu wieczystym położonej w Warszawie nieruchomości o
powierzchni ponad 38 ha.Calkiem niezle grunta. Zabudowane czy nie ?
Na takim obszarze mozna zbudowac male lotnisko sportowe dla biznesu.

Ale to i tak nie tlumaczy mi takiego wzrostu i moze jedynie byc
mydleniem oczu, aby na pierwotnym trzymac kurs w ryzach.
Jacek


  Model Informacyjny Gminy

Uzupełniam :

Właśnie problem podatków może byc najbardziej interesujący dla samorządów.
Podatek od nieruchomości jest dochodem własnym gminy.
Również dochodem własnym jest opłata od użytkowania wieczystego i opłata za
dzierżawę gruntu.
(to w dużym uproszczeniu)
Teraz powiaty przejęły dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa.
W interesie gminy leży więc pełna ewidencja gruntów i innych nieruchomości,
z określeniem sposobu ich użytkowania (bo od różnego sposobu użytkowania
różne stawki podatku - np. podatek od lokali użytkowych jest kilkakrotnie
wyższy niż od mieszkalnych, podobnie dla gruntów)

Barbara Zygmańska


  Model Informacyjny Gminy

|Ciekawa jestem, czy w ogóle w Polsce ktos rozwiazal problem polaczenia
|ewidencji gruntów z systemami podatkowymi.
|(Podatek od nieruchomosci, Oplaty za dziezawy, Oplaty za uzytkowanie
|wieczyste)
|
|Barbara Zygmanska

Tak, jest to "rozwiazane" w systemie RATUSZ. Malo tego - nie ma problemow z pobieraniem danych z systemu na potrzeby GIS i np. takie wywazanie rejonizcji (np. okregi wyborcze) mozna zrobic myszka na mapie:))). Tak samo nie ma problemow z wyswietleniem na mapie na "czarno" dzialek, za ktore nie zaplacono oplat...:))))))).
pozdrawiam


  Moge miec 50% kosztow uzyskania przychodu ?

Tylko że przywoływany wyrok został oparty na tym, że delikwent nie miał
wnip wpisanych do ewidencji, a ja usiłuję dociec, czy istnieją prawne
przeszkody do wpisania wnip wytworzonych we własnym zakresie.
To że głównym celem i sensem istnienia ewidencji jest umożliwienie
amortyzacji, nie znaczy przecież, że zabronione jest wpisywanie pozycji,
które amortyzowane nie będą.
Chociażby art. 22c:
"Amortyzacji nie podlegają:
  1)  grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
.....
- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i
prawnymi."

Skoro nie pdlegają amortyzacji, a sam ustawodawca nazywa je wnip, czemu
nie może istnieć ich ewidencja, chociażby tylko po to, by podatnik sam
wiedział co posiada? :)OK. Daj znać jak Ci poszło, kiedy się już skończysz "kopać z koniem" ;-)

EOT

Piotrek


  PKiN spłonie!
| Użytkownik "Michal Jankowski"
| Zarzady OD nie sa wlascicielami POD. Zajmuja sie tylko samym
| zarzadzaniem.
| Zdaje sie wiec ze tym samym ziemia nadal nalezy do Skarbu Panstwa (o
| ile nie

| Ziemia jest w wieczystym użytkowaniu związku - czyli de facto zarząd
| (bardzo ładna enklawa prl-owskiego betonu) włada tym jak właściciel.
| A uprawiacze grządek nie mają dokładnie NIC do gadania.
|   MJ

Ziemia MOZE byc w wieczystym uzytkowaniu (patrz ustawa o POD).
AMWłaśnie z ustawy, którą zacytowałeś o 23:18 wynika coś innego. "Grunty ...
przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców".
Więc nie może być, a jest użytkowana wieczyście skoro została przekazana i
nikt jej nie odebrał. I nie działkowiczom, a ich czapie. To jest wyraźnie


  INWESTYCJE MIESZKANIOWE
sprawdziłem niedawno księgę wieczystą inwestycji dostępnego domu, niestety dostępny dom nie posiada właśności gruntu tylko wieczyste użytkowanie (co prawda do roku 2089 ale ...), czy ktoś orientuje się czy w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa może nabyć prawo własności (po przekazaniu użytkowania z DD na WM) i jak to wygląda w praktyce

  Droga z os. Fenikowskiego do stacji SKM Wejherowo Śmiechowo
Na Dzięcielskiego też jest od początku żywy temat drogi dojazdowej. Przejezdżamy przez grunt, który ma kilku właścicieli a my mamy w wieczyste uzytkowanie i miasto nie będzie nic robiło na tej drodze bo to nie ich, właściciele tym bardziej a nam się nie opłaca. Łudźcie się dalej, że Wam Orleks coś zrobi, nam tylko posypał żwiru i ubił.

  Umowa z orleksem
Z łorlexem to jest tak:
1. Jak dostaną wszystkie pieniądze to klient zostaje lekko rzecz ujmując "olany",
2. Umowa przedwstępna oraz wystawienie faktur VAT nic nie daje (nadal nie jesteście właścicielami mieszkania),
3. Częstą praktyką tej firemki jest przekazywanie kluczy do mieszkania i samego mieszkania, kiedy jeszcze nie ma formalnej zgody na użytkowanie budynku,
SPOSOBY NA UNIKNIĘCIE TYCH NIEDOGODNOŚCI:
- umowę przedwstępną spisać u notariusza określając szczegółowo warunki płatności oraz ich terminy
- żądać zapisu w umowie przedwstępnej o terminie podpisania umowy przewłaszczenia (właściwego aktu notarialnego) oraz ewentualnych konsekwencjach niedotrzymania ustalonej daty,
- ostatnią transzę wpłacać dopiero przy podpisaniu aktu notarialnego (kiedy faktycznie stajecie się właścicielami lokalu),
- przed podpisaniem umowy przedwstępnej zażądać: odpisu z księgi wieczystej gruntu na którym ma stać nieruchomość- czy nie ma na nim hipoteki (lubią brać kredyty pod zastaw i później są problemy z wydzieleniem pojedynczych lokali), pozwolenia na budowę, projektu (poprosić o kopię projektu mieszkania oraz elewacji- żeby się nie zdziwić co kupiliśmy), wszelkich uzgodnień dotyczących przyłączy budynku do mediów (prąd, woda, gaz, itp.),
Wszystkie te warunki mogą ustrzec was przed późniejszymi problemami, lecz deweloper będzie wszelkimi sposobami unikał takich zabezpieczeń.

  wykup mieszkania spółdzielczego
jeżeli jest to mieszkanie spółdzielcze i jeżeli spółdzielnia wykupiła od miasta grunt na którym postawiony jest budynek (zorientuj się jaki jest stan na chwilę obecną, a jeżeli nie wykupiła, to kiedy zamierzają to zrobić ), w którym takie mieszkanie znajduje się (na własność lub uzytkowanie wieczyste czyli 99 lat), i spółdzielnia daje taką mżliwość swoim członkom (musisz się stać najpierw członkiem spółdzielni - z tego co wiem to nic skomplikowanego) - to zdecyduj się na wykup gruntu w takiej części jakiej bedzie tobie przysługiwał
trzymaj linka do artukułu o własnościach - jestem na bieżąco bo własnie w piątek sfinalizowałam u notariusza swój zakup

http://www.gazetapodatnik...nosc-a_1017.htm

  mieszkanie wlasnosciowe i koszty zwiazane w jego utrzymaniem
istnieje zakup mieszkania (w budynku wielorodzinnym) na wlasnosc, z wpisem do ksiegi wieczystej oraz dodatkowo uzytkowanie wieczyste gruntu pod ta zabudowa, a dokladnie czesci tego gruntu.
i teraz tak, za grunt uiszcza sie co roku oplate za uzytkowanie wieczyste. zawiadomienie nie przychodzi w ramach tej oplaty nie wiedziec czemu, jednak zastanawia mnie bardziej jaka jest cena od metra gruntu tej oplaty, czy moze byc ona zmienna ? druga sprawa to ustawa, w swietle ktorej uzytkowanie wieczyste gruntu mialo sie zamienic na wlasnosc gruntu - istnieje taka ustawa, czy jest dopiero w toku ? i jak to bedzie wygladalo pod wzgledem prawnym jesli mialoby dojsc do takiej zamiany ?
podobne pytanie zwiazane z oplata podatku od nieruchomosci za owe mieszkanie. nalezy zlozyc wniosek do urzedu, urzad po naliczeniu kwoty zawiadamia zaiteresowanego do kiedy oplacic, ile etc. moje pytanie a propos mieszkania zwiazane jest rowniez z sama cena za metr, jesli chodzi o ten podatek. wiem, ze na pewno jest zmienna, tylko teraz od czego zalezy, do ceny za kwintal zyta ? to o te rownanie chodzi ?

  Andrzej Jaworski odwołany z funkcji prezesa Stoczni Gdańsk i
Tadeusz Aziewicz - PO okreg Gdynia

"Z tymi pochylniami to było tak, że w lipcu 1999 r. dwójka z ówczesnych dyrektorów Stoczni Gdańskiej Bogdan Oleszek i Elżbieta Dudziuk przekazali notarialnie spółce Synergia 99 prawa do wieczystego użytkowania 73 ha gruntów należących do stoczni wraz ze stojącymi na nich budynkami i urządzeniami. Trzeba trafu – akurat te grunty, na których stoją dwie najnowocześniejsze i ocalałe pochylnie b1 i b3. Oleszek i Dudziuk zobligowali umową, a Synergia 99 się zobowiązała, że pod groźbą 205 mln zł kary nie będzie robić wstrętów w budowaniu na pochylniach statków. Jednak już niecały rok później w imieniu stoczni Dudziuk i inny z dyrektorów Bogumił Banach podpisali drugą umowę z Synergią 99 – o zwolnieniu spółki z obowiązku płacenia odszkodowania, gdyby np. chciała pochylnie komuś sprzedać. No i Synergia właśnie dogaduje ich sprzedanie ze spółą składającą się z małej niemieckiej stoczni Stefana Patiensa i małego biura konstrukcyjnego Sinus."

  Problem z zawarciem umowy o wieczyste użytkowanie gruntu
Kilka lat temu podpisałam umowę wstępną (u notariusza) z małżeństwem, które ma prawo do wieczystego użytkowania działki. Obie strony zwlekały kilka lat (różne powody) ze sfinalizowaniem sprawy. Obecnie ja (kupujący) chcę dopełnić formalności podpisując właściwą umowę u notariusza, ale pojawił się problem: sprzedający to małżeństwo (obecnie po rozwodzie), jeden z małżonków teraz nie jest już zainteresowany sprzedażą działki nam - jego żona natomiast jak najbardziej chce. Przez te kilka lat pomimo, że formalnie nie zostało na mnie przeniesione prawo do użytkowania wieczystego, płaciłam za użytkowanie ( właścicielka natomiast opłacała podatek gruntowy).
Czy wniesienie sprawy do sądu to formalność, która zakończy się podpisaniem umowy, czy też pan właściciel niechętny sprzedaży ma prawo sie z umowy z nami wycofać?
Dziękuję za podpowiedź/ poradę!

  Ustawa o ochronie przyrody vs ustawa o ochronie i kształtowa
Witam wszystkich,
Naczytałem sie różnych rzeczy na temat wycinania drzew na działce i padł na mnie blady strach że tylko można do 5 lat. Ale natknąłem sie na 2 różne interpretacje ustawowe i jak sprawdziłem pochodzą z różnych ustaw jak w temacie. Pierwsza USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.), druga to poprawka do USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. I w artykule 47 i 48 jest zapis że można usunąć bez pozwolenia drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 30 lat, usuwanych z terenu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych."; po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:
"Art. 48a. Przepisów ustawy dotyczących usuwania drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania
kar nie stosuje się do:
1) drzew i krzewów w lasach i na gruntach leśnych,
2) drzew i krzewów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ....
Starałem się sprawdzić czy ustawa o ochronie i kształtowaniu środ. nie wygasła i wyglada na to że nie, a zatem pozostaje ustalić czy drzewa nie chronione prawnie rosnace na działce let. podlegają pod ustawe o ochr. przyr. czy ustawie o ochr. i kszt. środ. A może ustawa o ochr. przyr. jest nadrzędną.
Co o tym myslicie
Pozdrawiam
Rolek

  Ogłaszamy Mistrzostwa Przekrętów w LP !!!
Napisano" własność hipoteczna"
Oznacza to, ze ma załozoną ksiege wieczystą i ze po nabyciu tej dzialki
jestes jej wlascicielem i możesz zrobic z niż co ci przyjdzie do głowy
( prawie).
Wieczyste użytkowanie oznacza, ze włascicielem jest skarb panstwa i masz
prawo uzytkowac grunt przez np 100lat i płacic z tego tytulu odpowiednią
opłatę.

  Mieszkania zakładowe w Lasach Państwowych .
Nieruchomość jest to budynek trwale związany z gruntem .
W obecnym modelu zarządzania lasami można wypracować sposób rozwiązania problemu korzystny dla pracowników i bez szkody dla LP . Chociaży wieczyste użytkowanie . O wiele łatwiej byłoby rozwiązać te problemy w S.A.

[ Dodano: 2007-11-06, 13:09 ]

  Podatek
Niewazne idą vabank, to i od nieruchomości przywalą za moment coś dziwnego i tak się dzieje

Obawiam się, że nie to iż "idą va banque" tylko komuś w n-ctwie pop... się najem gruntu przy osadzie służbowej z użytkowaniem wieczystym... Jak dla mnie nic dziwnego tylko zwykła, urzędnicza nieznajomość przepisów jakiej wokół mnie mnóstwo. Niestety...

  Krakowski Park Technologiczny w Gorlicach
Temat opublikowany w Gazecie Krakowskiej prawie miesiąc temu (dokładnie 5 września), ale nikt się tym nie zainteresował. Tak więc zakładam temat, bo myślę, że jest on wart dużej uwagi.

-----------------------------------------------------

Radni miejscy zdecydowali o utworzeniu w naszym mieście specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowskiego Parku Technologicznego. Grunt o powierzchni ok. 13 ha to głównie własność miasta, a w nieznacznej tylko części skarbu państwa, ale będących w wieczystym użytkowaniu miasta.

Działki, które gorliccy radni przeznaczyli pod funkcjonowanie nowej strefy, znajdują się przy ulicach Bieckiej i Młyńskiej, w pobliżu istniejącej już Specjalnej Stefy Ekonomicznej Europark Mielec. Ta położona w 21-ha Gorlickim Obszarze Przemysłowym dawno już została zagospodarowana przez prywatnych inwestorów. Dzisiaj gospodaruje i inwestuje tam kilka dużych firm, jak choćby Gór-Stal czy Severt. Ta ostatnia, z niemieckim kapitałem pewnie jeszcze w tym roku zakończy budowę nowej hali.

Inicjatywa utworzenia nowej strefy pojawiła się w związku z zainteresowaniem inwestorów. To właśnie oni rozdają tutaj przysłowiowe karty, organizują miejsca pracy, obowiązkiem miasta jest więc wskazać grunty pod inwestycje. Zresztą specjalna strefa - Krakowski Park Technologiczny przyczyni się do rozwoju gospodarczego miasta, zmniejszenia bezrobocia, a przy tym zwiększenia dochodów miasta z tytułu podatków.

  grundstueckgleiche Rechte

Stanislaw Gierlicki schrieb:Witam!
Pozwalam sobie ustawic xpost na pl.soc.prawo, bo chyba sami sie zapetlimy...
Nie przycinam cytatow, zeby jak najwiecej z opisu problemu przeszlo na
pl.soc.prawo.

| słownik prawniczy niemiecko-polski wydawnictwa IUSTITIA (ISBN
| 83-86307-49-8) z 1995 r. podaje dla "grundstĂźcksgleiche Rechte"
| prawa do nieruchomości niegruntowych, ale zupełnie to nie pasuje do
| podanego przez Leszka cytatu z Creifeldsa, którego też osobiście
| sobie bardzo cenię za "Zuverlässigkeit".

Chyba jednak troche pasuje, w kazdym razie nie jest calkiem
pozbawione sensu;) Z art. 46 KC wynika, ze nieruchomosci
niegruntowe to "budynki trwale z gruntem zwiazane lub czesci
takich budynkow, jezeli na mocy przepisów szczególnych
stanowia odrebny od gruntu przedmiot wlasnosci".

Creifelds podaje pod haslem "Erbbaurecht":
"Da das Erbbaurecht ein grundstĂźcksgleiches Recht ist, ist
das auf ihm errichtete Bauwerk wesentlicher Bestandteil des
Erbbaurechts, nicht des GrundstĂźcks.Zgoda, ale spojrz na sam poczatek tego hasla:
"Das E. ist als Belastung eines Grundstßcks das veräußerliche und
vererbliche Recht, auf oder unter der Erdoberfläche ein Bauwerk zu haben
(ErbbVO §1)."
Czyli IMHO Erbbaurecht jest prawem dotyczacym dzialki, skoro stanowi jej
obciazenie. Czyli punktem wyjscia jest Twoje prawo do nieruchomosci
gruntowej, na ktorej mozesz sobie cos tam postawic (nad lub pod powierzchnia
ziemi). A konsekwencje i roznice w stosunkach wlasnosci to juz inna sprawa.
Ponadto: o ile pamietam, to w PL wpisuje sie do KW wieczyste uzytkowanie
_gruntu_ (jako jego obciazenie), a nie budynku na nim postawionego.

 /.../ Das Bauwerk steht

also im Eigentum des Erbbauberechtigten, nicht des
GrundstĂźckseigentĂźmers, solange das Erbbaurecht besteht".Dobrze, ale Erbbaurecht odnosi sie chyba "na dzien dobry" do dzialki, nie do
budynku?

Podobnie w przypadku wlasnosci odrebnej mieszkania i czesci
do niego przynaleznych (tez grundstĂźcksgleiches Recht)
chodzi o nieruchomosc niegruntowa.

Czyli nie jest to takie calkiem chybione tlumaczenie,
przynajmniej w odniesieniu obu wymienionych przykladow
takich
praw (przyznaje, ze wiecej nie znam, moze ktos inny?)No i tu pytanie oraz prosba o pomoc do prawnikow - da sie to jakos ugryzc?
- prawa do nieruchomości niegruntowych?
- prawa równe nieruchomościom?
- prawa równe prawom do nieruchomości?

Z gory dziekuje i pozdrawiam


  pl->eng uzytkowanie wieczyste gruntu
z gory dzieki

  Ulga budowlana-stara(2edycja)

- wcale nie ma tu mowy o BUDOWIE budynku mieszkalnego, tylko o ZAKUPIE,
NADBUDOWIE lub ROZBUDOWIE. to taka roznica, jak pomiedzy zaplata stawki
22%
za material, lub tylko 7% za material z usluga. Poszukaj konkretniejszego
artykulu, zabraniajacego odliczen od dochodu z kosztow wynikajacych z
BUDOWY
DOMU MIESZKALNEGO (Wlasne cele, tez nie wielorodzinnego, bo to komercja)'Wg mnie to jednak koniec, ponieważ ustawa mówi że wydatki poniesine z
tytułu:

"2. Podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od
podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.
a)-f) ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo
do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji -
poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r."
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2001/1509.htm

a ponieważ art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b) to budowa domu to zostaje tylko g
czyli remont

"Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1,
obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust.
2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik:
1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:

a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania
gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b) budowę budynku mieszkalnego,

c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie
przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, za wydatki poniesione na wkład budowlany
uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego
zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w
takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w
wykonywaniu działalności gospodarczej,

e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na
cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym
budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz
remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych
przepisów,"

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1996/0638.htm


  dzialka /kiedys budowlana/

sprawa wyglada nastepujaco:
1.kupilem dzialke o powierzchni 4000m2 ,dzialka jest waska bo ma 15m. ,
jednak cena jest bardzo atrakcyjna, mysle,ze dom mozna spokojnie postawic.To dobrze.

2.okolo 155m2 powierzchni dzialki jest pod zabudowe, reszta rolna /5-6
klasa/. - w ksiegach wieczystych jednak dzialka byla (w 1997r ) w
calosci pod zabudowe, wlasciciel jednak przeksztalcil na rolna
podejrzewam ,ze w celach oszczednosciowych.Dwie rozne rzeczy:
1. Sposob uzytkowania dzialki: uzytek budowlany B 155m, RV i RVI reszta
2. Przeznaczenie dzialki zgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego: dzialka znajduje sie na terenie przeznaczonym pod
budownictwo jednorodzinne
Jesli w Planie Zagospodarowania dzialka jest budowlana, to jest cala
budowlana i obecny spob uzytkowania nie ma znaczenia.
Ja sie mu nie dziwie, w Lodzi za m2 dzialki budowlanej tj uzytku
budowlanego placi sie 0,5zl, za rolne placi sie jakies grosze, jesli
przeksztalcisz 4000m2 na B to zaplacisz 2000zl podatku rocznie.
Jak zostawisz to R to bedziesz placil za dom ok 200zl + drugie 200zl za
grunt.

3.Jesli na 155m2 wybuduje garaz czy bez problemu otrzymam pozwolenie na
przeksztalcenie reszty gruntu pod zabudowe? Jesli tak jaki wniosek z
prosba polecalibyscie zlozyc,jak skonstruowac wniosek?
Dzialka jest w srodku wsi na okolo zabudowania na wysokosci grumtu
rolnego ,droga gminna do dzialki itpPo cholere Ci taki problem ? Zbuduj dom na tych 155m2, a reszte zostaw
rolna.

4. w 2009r rusza prace zwiazane z budowa obwodnicy, wtedy zostanie
zrobiony nowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi, czy sa szanse
aby reszta dzialki byla pod zabudowe jeszcze w tym roku? Czy trzeba
czekac do 2009?Jesli w planie dzialka jest budowlana juz to mozesz zrobic uzytek
budowlany na calej dzialce (tylko po co ?)

BR
Igus'


  Czy to możliwe 2 domy na jednej dzialce?

Nie jest to wykluczone, ale wspolwlasnosc to klincz dla obu stron i
kazdy chce jak najszybciej z niej zrezygnowac - a ze mozna to zrobic juz
po uzyskaniu zezwolen na budowe czyli wiekszosc problemow ktore
opisujesz nie zdazy wystapic.Wspolwlasnosc to jeden z najgorszych problemow w przypadku zwasnionych stron
... nie na darmo stare slowianskie przyslowie mowi : "Na spolki srali
jaskolki" ...

Poza tym wspolwlasnosc ziemi nie oznacza wspolwlasnosci domu/domow.W Prawie obowiazujacym, obiekt budowlany znajdujacy sie na nieruchomosci
gruntowej nalezy do wlasciciela tej nieruchomosci (za wyjatkiem wieczystego
uzytkowania gruntu). W przypadku, gdy obiekty budowlane zncznie przekraczaja
wartosc gruntu, jest mozliwosc uzyskania ich prawa wlasnosci, lecz droga
dluga, meczaca i niepewna poprzez polskie sady ... Wartosc budynkow bedacych
czesciami skladowymi nieruchomosci podnosi calkowita wartosc nieruchomosci,
i nikt nie bedzie sie pytal, czy dom Kowalskiego nie jest aby 3x drozszy od
domu Nowaka ... obaj maja po rowno i w przypadku podzialu, jeden drugiemu
bedzie musial zaplacic roznice wynikajace z wartosci pomiedzy dwoma
udzialami.

W skrocie - najpierw budujesz dom 2x drozszy niz sasiad, a potem dodatkow ta
roznice mu doplacasz ze wzgledu, ze przy podziale stajesz sie wlascicielem
bardziej wartosciowej nieruchomosci ... i tu dochodzimy do podstawowego
problemu socjalizmu i kolektywizmu - nikt nie bedzie inwestowal w cos, co
nie jest do konca jego ...

To sa moje teoretyczne dywagacje, ale z tego co sie orientuje - a nie jestem
calkowicie zielony w temacie - tak to powinno wygladac ...

przemek


  Jakie oplaty za grunt pod domem ?
Witam
Mam pytanie co do trzech oplat :
a) za wieczyste uzytkowanie
b) podatek od nieruchomosci
c) podatek gruntowy

Ktore z nich placi sie w trakcie budowy ?
Ktore z nich placi sie jak juz jest pozwolenie na uzytkowanie ?

Fantom


  A bo w unii...

poczytali:

(cośo ochronie...rolnictwa)

Mało tego - ponoć nasz
nierząd kilka takich gruntów zdążył już puścić w użytkowanie wieczyste
Holendrom...Czyli na 99(?) lat.


  Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci gruntowej

----- Original Message -----

Sent: Tuesday, February 25, 2003 7:52 AM
Subject: Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci gruntowej

Spolka z o.o. sprzedaje nieruchomosc gruntowa zabudowana budynkiem. Na
gruncie ustawy o VAT, nieruchomosci gruntowe nie podlegaja odpodatkowaniu
podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, wszystko co jest
wybudowane na gruncie staje sie jego czescia skladowa.no moze nie wszystko. przepisy szczegolne moga ustanowic odrebna od gruntu
nieruchomosci (np budynek mieszkalny, lub lokal w budynku wielorodzinnym)

Tak wiec nieruchomosc
nie moze byc przedmiotem obrotu, gdyz nie jest w ogole rzecza. Jest
czescia
skladowa nieruchomosci gruntowej. Moim wiec zdaniem cala nieruchomosc
gruntowa (o wartosci grunt + budynek) bedzie opodatkowana przy sprzedazy
podakiem od czynnosci cywilnoprawnych. W ustawie o VAT jest mowa o
budynkach
i budowalach, ale odnosi sie to moim zdaniem, jedynie do sytuacji gdy
budynek moze byc przedmiotem obrotu (sprzedazy), co bedzie miec miejsce
jedynie wtedy, gdy bedzie odrebna od nieruchomosci gruntowej,
nieruchomoscia
(np. budynek wybudowany przez uzytkownika wieczystego na gruncie gminy,
sprzedaz lokalu bedacego nieruchomoscia w budynku).art. 235 § 2. KC "Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków
i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem
wieczystym."
tak wiec w przypadku uzytkowania wieczystego budynek jes wlasnoscia
uzytkownika, ale nie moze byc samodzielnie przedmiotem obrotu (sprzedazy)

Nadmienie jeszcze, ze w serwisie gofin.pl pojawiaja sie opinie (tak mozna
je
interpretowac), ze moze dojsc do opodatkowania budynku mimo ze nie jest on
nieruchomoscia.

Z gory dziekuje za opinie na powyzszy temat.

pozdrawiam
le Roiciekawy temat i z zainteresowaniem wyczekuje na odpowiedz kogos kto dobrze
zna ustawe o VAT.
ja osobiscie podzielam poglad, ze nieruchomosc gruntowa (grunt+czesci
skladowe tego gruntu) powinny byc opodatkowane pzry sprzedazy podatkiem od
czynnosci cywilnoprawnych

pozdrawiam
mariusz c.

--------------r-e-k-l-a-m-a-----------------

Tanie bilety lotnicze!
http://samoloty.onet.pl


  Zakup mieszkania spółdzielczego własnoś ciowego
Witam grupowiczów.

Mam zamiar zakupić mieszkanie na rynku wtórnym. Wybrałem już nawet jedno
;-) I jak to zwykle bywa pojawiło się mnóstwo problemów. Czy mógłby mi
ktoś wyjaśnić następujące kwestie? Bardzo o to proszę.

1. Rzecz jasna nie posiadam gotówki. Znaczną część sfinansować muszę
kredytem bankowym. I tu pojawia się taki problem: bank wstępnie
pozytywnie określa moją zdolność kredytową, jednak zanim udzieli mi
ostatecznej odpowiedzi muszę złożyć wniosek. Do wniosku musi być
dołączona umowa przedwstępna bądź rezerwacyjna. Właściciel mieszkania
nie chce słyszeć o umowie innej, niż przedwstępna z zadatkiem 10% (jest
więcej osób chętnych na mieszkanie, więc to on rozdaje karty).

Czy w takiej umowie (w której umieszczono zapis o _ZADATKU_, a nie o
zaliczce) będzie wiążący punkt, który unieważnia umowę i zobowiązuje
zbywcę do zwrotu zadatku, jeżeli bank nie przyzna mi kredytu? Czy też
wpłacony zadatek i tak przepadnie?

2. Problem z kredytem w banku bierze się stąd, że spółdzielnia
mieszkaniowa nie może/nie chce? wydać wypisu z księgi wieczystej gruntu,
na którym stoi blok, gdyż złożyła w sądzie wniosek o podział gruntu (i
wyodrębnienie ksiąg wieczystych dla każdego z lokalu). Spółdzielnia może
jedynie wydać zaświadczenie o złożeniu do sądu wniosku o podział
gruntów. Zbywca deklaruje, że mieszkanie nie ma założonej kw, (co jest
zgodne z informacją ze spółdzielni). Czy spółdzielnia ma prawo stawiać
sprawę w ten sposób? Czy bank może uzyskać informację na temat własności
lub prawa wieczystego użytkowania gruntów bez zgody spółdzielni? Czy
mogę zrobić to ja? Jeśli tak, to w jaki sposób?

3. Jak można ocenić ryzyko związane z zakupem tego mieszkania, skoro nie
ma jeszcze księgi wieczystej, a sprawa gruntów spółdzielni jest
formalnie rzecz biorąc jasna (spółdzielnia może wydać zaświadczenie o
złożeniu do sądu wniosku o podział ICH gruntów)? Zakup będzie
zrealizowany (o ile będzie) przez pośrednika, jakie więc ryzyko ponoszę
ja - kupujący? W jaki sposób mogę wymagać od pośrednika ewentualnego
odszkodowania i za co on odpowiada? (Pośrednik posiada licencję).

Czy można sprawdzić, że mieszkanie rzeczywiście nie ma założonej księgi
wieczystej?

Dziękuję z góry za odpowiedź.


  Zawlaszczyc byle nie uwlaszczyc
ustawa obowiazuje, ale po zaskarzeniu jej do trybunału konstytucyjnego
przez
gminy praktycznie nie funkcjonuje.
jest prawomocne orzeczenie tegoż sądu które stwierdza, że kwoty naliczane
za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność są niezgodne z
konstytucjią i wyraźnie krzywdzą właścicieli gruntu(gminy) . Ustawa nie
została poprawiona w części dotyczacej opłat więc  nie działa ( czyli jej
nie ma)

pozdrowienia
romekTo też fakt. Zapewne chodzi Ci o art. 5, 5a i część 6. Ale zobacz na na
pewne elementy uzasadnienia. Chodzi mi w szczególności o zdania odrębne.
Czyli praktycznie można byłoby pokusić o podobny sposób obliczania
należności. Co prawda nie doprowadziłoby to do takiego samego wyniku, ale
możliwość istnieje. W szczególności uwzględnić należy fakt, że trybunał
uznał, że uchylone artykuły nie są immanentnie związane z ustawą, skoro nie
uchylił całej. Co prawda jest to chodzenie po cienkim lodzie, ale jeżeli
komuś zależy... Ale z drugiej strony i tak już jest za późno na składanie
wniosków z tego względu, że nie zdąży się zebrać wymaganych rozporządzeniem
wykonawczym do tej ustawy dokumentów.

Tak czy tak, już jest po sprawie i nikt nie zdąży wykorzystać uprawnień z
tejże ustawy.

Tak na marginesie: przyglądając się pracy naszego ustawodawcy, należy się
spodziewać ustawy zamieniającej użytkowanie wieczyste na własność. Pytanie
tylko kiedy i na jakich zasadach. Część doktryny domaga się tego przed
wejściem do UE (jeżeli ta do tej pory powstanie, bo jak na razie to mamy
WE). Czy będzie to skuteczne? NIe wiadomo, gdyż zawsze to doprowadzi do
pozbawienia własności samorządu. A ten tak łatwo się nie podda. Tak czy tak
użytkowanie wieczyste już tak zostało rozciągnięte przez orzecznictwo, że na
prawdę mało jest różnić pomiędzy nim a własnością. To z jeden powodów
opóźniających się prac. Co prawda część doktryny domaga się usunięcia tego
dziwacznego tworu leżącego pomiędzy prawami rzeczowymi a prawami rzeczowymi
ograniczonymi. Zobaczymi co z tego wyjdzie. Ale jak na razie użytkowanie
wieczyste jest dobrym sposobem na straszenie ludzi że przyjdą Niemcy i im
odbiorą. A ten sposób jest najłatwiejszy na pozyskanie elektoratu. Śpiewka
działa, bo tylko prawnicy orientują się w tej regulacji, a wiekszość ludzi
obawiając się kosztów nie chce pójść po poradę.

Pozdrawiam,
Andrzej Rosnowski


  Parkingi osiedlowe (trochę długie)
Witam,
Szukałem trochę w sieci i znalazłem takie oto oświadczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Zastanawiam się czy przekłada się ono ma moją sytuację.
Mieszkam w TBSie gdzie przez pierwszy rok można było parkować wszędzie
(wewnątrz osiedla) Teraz natomiast postawiono znaki zakazu - między blokami
nie może parkować nikt , a przed blokami tylko posiadacze identyfikatorów -
20 osób. Oczywiście kiedy chciałem również dostać identyfikator usłyszałem
że już mnie ma więcej miejsc. Równoczeście TBS zaproponował  dwa parkingi
płatne za zewnątrz osiedla - korzystam z tańszego z nich bo nie za bardzo
mam wybór.
Przynajmniej o auto się nie boję bo mam przerdzewiałego malucha :)

Maciek

Oto fragment oświadczenia który mam nadzieję odnosi się do mojego problemu.
Bardzo proszę o radę i z góry dziękuję.

"Kolejny przepis, z którym związane jest rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu
Administracyjnego to art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. o
następującej treści: "Obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub
wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy,
podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez
odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ
administracyji państwowej (...) stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego
część powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla
ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub
użytkowych dla otoczenia".

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 października 1991 roku
orzekł, że w rozumieniu tego artykułu samowolne wykonanie ogrodzenia
ogólnodostępnego terenu osiedla  mieszkaniowego, z przeznaczeniem na parking
dla samochodów tylko niektórych mieszkańców osiedla, i wyłączenie wskutek
tego możliwości korzystania z tego terenu przez innych mieszkańców stanowi
niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych. Grunty spółdzielczego
osiedla mieszkaniowego pozostają w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowej. Z tego tytułu spółdzielnia, a w rezultacie jej członkowie,
ponoszą opłaty. Zajęcie więc terenu, z którego dotychczas korzystali wszyscy
członkowie spółdzielni, przez niektórych z nich do własnych celów, bez
żadnego ekwiwalentu dla pozostałych, powoduje, że omawiane pogorszenie
warunków kwalifikuje się jako niedopuszczalne."


  Mieszkanie
Kiedy placi sie 10 procent podatku od sprzedazy mieszkania?ustawa o podatku dochodowym od sosób fizycznych:
Art. 10.  1. Źródłami przychodów są:
pkt. 8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a)      nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b)      spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu
jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
c)      prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d)      innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i
zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy -
przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w
przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

Art. 28. 1. Dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami z innych
źródeł.
2. Podatek od dochodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w
wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w
terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego
właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym
terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele
określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a).

To tyle jeżeli chodzi o pod. dochodowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych
płacisz niezależnie od dochodowego.

Ciacho


  Mieszkanie
Osoba znana wszem i wobec jako Karol zamieszkała pod adresem

| Osoba znana wszem i wobec jako Miki zamieszkała pod adresem

| Ogólnie zawsze, chyba, że w ciągu dwóch lat po sprzedaży
przeznaczysz
| te środki na cele mieszkaniowe.

| A więc nie jeśli nie minie 5 lat od zakupu?

| Nie bardzo rozumiem związek...

Poczytaj ustawe o PDOF to wtedy zrozumiesz.art 21 ust. 32
 przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c):
a) w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie
dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części,
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa
wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na
nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do
jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym
domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację
własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
b) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian tych
nieruchomości lub praw, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
albo budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale lokalu lub budynku,
c) w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z
wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,
d) w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub
darowizny,

nie ma tu ani słowa o pięciu latach - możesz podac konkretny kawałek?

O pięciu latcha mowa jest w art 10, ale art 21 niweluje jego skutki przy
przeznaczeniu tej kasy na cel mieszkaniowy.

Więc o co chodzi?


  sprzedaż środka trwałego niezamortyzowanego - czy dobrze liczę ?

Witam.
Mam taki problem. Czy sprzedając samochód (dg jednoosobowa, kpir +vat),
który nie był zamortyzowany do końca biorę całą kwotę netto do dochodu?
[...]
czy do kpir wpisuję
[...]
-kwotę netto sprzedaży minus to co się niezamortyzowało  czyli 1409,89  Tak... nie tak ;) (nie wynik odejmowania, a obie wartości OSOBNO!)
  Może by tak... PRZEPIS? ;
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob...
+++
Art. 23
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem
  opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione
  w lit. a)  rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych,
  w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego
  zorganizowanych czę ci,
c) ulepszenie  rodków trwałych [...]

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami,
  pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych,
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania
  przychodów przy okre laniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy
  okre lonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne
  zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalno ci gospodarczej,
  a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych
  z działalno cią gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1,
  bez względu na czas ich poniesienia,
---

  Wniosek: kwota z f-ry sprzedaży do przychodu, niezamortyzowana część
do kosztów.
  Moim zdaniem w jednym wierszu KPiR (bo to jedno "zdarzenie gospodarcze"),
acz za wpisanie osobno przychodu i osobno kosztów prawdopodobnie głów
nie obrywają ;)

Vat nie jest problemem bo do rejestru sprzedaży wpisuję cały vat z faktury.  Znaczy idzie o samochód "nieosobowy", czyli ciężarówkę?

pzdr, Gotfryd